موضع‌گیری آیت‌الله العظمی سید محمود حسینی شاهرودی علیه حزب بعث عراق در سال 1348


13 شهريور 1400


از: عراق                                                                                          شماره: 1263

به: اداره کل سوم 316                                                                    تاریخ: 3 / 3 / 48

 

ساعت وصول 1035 ساعت کشف 1900 کاشف 500

4 / 3 / 48

    استاندار جدید کربلا در تاریخ 31 / 2 / 48 با آیت‌الله شاهرودی در نجف ملاقات [نموده و] اظهار می‌دارد: حال که آیت‌الله شاهرودی حاضر به ارسال تلگرافی مبنی بر پشتیبانی از دولت عراق نیست لااقل تلگرافی به عنوان روحانیون به ایران ارسال نماید و موضوع اذیت و آزار ایرانیان را در عراق تکذیب کند.

 آیت‌الله شاهرودی در پاسخ اظهار داشته: صدای شکنجه‌های مأموران دولتی عراق نسبت به ایرانیان به تمام دنیا رسیده و در هر حال به عهده دولت عراق است که با رفع بازداشت و دلجوئی ایرانیان جبران اعمال گذشته خود را بنماید.

ملاحظات:

برابر گزارش واصله استاندار جدید کربلا ضمن ملاقاتی هم که با خمینی نموده بود پیشنهادی به شرح فوق نیز به خمینی نموده لکن مورد قبول خمینی واقع نشده است. ناهید.

در بولتن درج شود. اوانی

بولتن 5 / 3

در پرونده سید محمود شاهرودی بایگانی شود.

 

*****

به: 316                                                                                       تاریخ: 29 / 3 / 48

 

درباره: آیت‌الله سید محمود شاهرودی

    محترماً معروض می‌دارد:

نمایندگی ساواک در عراق اعلام داشته نامبرده بالا در تاریخ 19 / 2 / 48 ضمن مذاکراتی در مسجد هندی نجف اشرف پیرامون اختلافات ایران و عراق و اقدامات غیرانسانی دولت بعثی عراق نسبت به ایرانیان مقیم و زوار ایرانی مطالبی بیان داشته و افزوده چنانچه وضع کنونی ادامه یابد در نظر دارد عراق را ترک و در کرمانشاه اقامت نماید. مشارالیه اضافه نموده اخیراً در مورد ورود به حزب بعث از نامبرده استفتاء شده و تاکنون پاسخ آن را نداده زیرا اعمال رهبران و افراد حزب مزبور به هیچ وجه با تعالیم اسلام مطابقت ندارد. مراتب استحضاراً معروض گردید. ک

اوانی. 29 / 3 / 48

رئیس بخش 316 – ازغندی

رئیس اداره یکم عملیات و بررسی . ثابتی 31 / 3 / 48

طباطبائی

 

*****

از: شمعدان[عراق] – فروزان                                                   شماره: 141

به: دفتر فرشین[اداره کل سوم، امنیت داخلی] – 316            تاریخ: 8 / 3 / 48

موضوع: آیت‌الله سید محمود شاهرودی

    آیت‌الله سید محمود شاهرودی در تاریخ 19 / 2 / 48 در جلسه‌ای در مسجد هندی ضمن گفتگو پیرامون اختلاف بین ایران و عراق و اقدامات غیرانسانی مأمورین دولتی و افراد وابسته به حزب بعث نسبت به زوار و مقیمین ایرانی در عراق اظهار داشته در صورتی که وضع کنونی ادامه یابد قصد دارد عراق را ترک و شهرستان کرمانشاه را جهت سکونت خود انتخاب خواهد نمود. شاهرودی در این جلسه افزوده است که استفتائیه‌ای دریافت داشته که طی آن از وی سئوال شده که آیا ورود به حزب بعث را جایز می‌داند یا خیر و مشارالیه تاکنون صدور پاسخ این استفتائیه را به تعویق انداخته و در این مورد اضافه نموده که اعمال مسئولین و افراد این حزب به هیچ وجه با تعالیم عالیه دین مبین اسلام مطابقت ندارد.

ملاحظات:

از آیت‌الله شاهرودی توسط سید یوسف حکیم (فرزند آیت‌الله حکیم) دعوت شده بوده که در ملاقات و مذاکرات معموله آیت‌الله حکیم در تاریخ 15 / 2 / 48 با سپهبد جردان تکریتی معاون نخست وزیر و وزیر دفاع شرکت نماید لکن شاهرودی از حضور در این ملاقات خودداری و اظهار داشته که او به امور سیاسی وارد نمی‌باشد.

آقای اوانی، گزارش عرضی تهیه شود.

 

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.