جنایت رضا خان، واقعه مسجد گوهرشاد 21 تیر 1314


20 تير 1401


مسجد گوهرشادمسجد گوهرشادآیت‌الله سید حسین قمی در کنار جمعی از شاگردانشآیت‌الله سید یونس اردبیلیحجت‌الاسلام عباسعلی محقق واعظ خراسانیحجت‌الاسلام محمدتقی بهلولحجت‌الاسلام محمدتقی بهلول و آیت‌الله العظمی سید عبدالله شیرازیحجت‌الاسلام محمدتقی بهلول در یکی از سخنرانی‌هاآیت‌الله سید عبدالله شیرازی و شیخ محمدتقی بهلول در نجف پس از رهایی از زندان افغانستانرضاخان در مشهدمحمدعلی فروغی نخست وزیر وقتفتح‌الله پاکروان استاندار خراسانسرلشگر ایرج مطبوعی فرمانده لشگر شرق، خراسانسرلشگر ایرج مطبوعی فرمانده لشگر شرق، خراسانمحمد ولی خان اسدی نائب‌التولیه آستان قدس رضویایستاده از راست: ۱. سید زین‌العابدین سیستانی ۲. سید علی‌اکبر خویی ۳. سید یونس اردبیلی ۴. سید هاشم میردامادی نجف آبادی ۵. سید محمد سیستانی. افراد نشسته از راست به چپ: ۱. واعظ معروف وقت مشهد سید العراقین ۲. آقا بزرگ شاهرودی ۳. شیخ هاشم قزوینی ۴. مرحوم عنایت (میزبان علمای تبعیدی مشهد در تهران)پوستر بزرگداشت علمای مبارز در واقعه مسجد گوهرشاددفاتر ثبت فوتی‌های قبرستان گلشورمشهد، تاریخ‌های 19 تا 25 تیرماه 1314 اسامی 20 نفر از افراد ثبت شده که با اصابت گلوله از بین رفته‌اندپوستر نقاشی واقعه مسجد گوهرشادپوستر نقاشی واقعه مسجد گوهرشادپوستر نقاشی واقعه مسجد گوهرشادپوستر نقاشی واقعه مسجد گوهرشادپوستر نقاشی واقعه مسجد گوهرشادپوستر نقاشی واقعه مسجد گوهرشاد


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.