عباس امیرانتظام (درگذشت 1397/4/21)


19 تير 1403


عباس امیرانتظام در دادگاهعباس امیرانتظام در حال خواندن دفاعیه خود در دادگاهامیرانتظام، مهندس مهدی بازرگان،آیت‌الله محمد محمدی گیلانیعباس امیرانتظام


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.