عملیات مرصاد (1367/5/5)


06 مرداد 1400


نقشه عمومی منطقه عملیاتنقشه عمومی عملیات مرصادکامیون نظامی منافقین

وسایل نقلیه دشمن

نفربر منافقین

اسرای دشمن در عملیات مرصادشهید جاودان سپهبد علی صیادشیرازی شمشیر برنده عملیات مرصادشهید جاودان سپهبد علی صیادشیرازی شمشیر برنده عملیات مرصادبرخی از شهدای گرانقدر عملیات مرصادبرخی از شهدای گرانقدر عملیات مرصادبرخی از شهدای گرانقدر عملیات مرصادبرخی از شهدای گرانقدر عملیات مرصادبرخی از شهدای گرانقدر عملیات مرصاد


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.