صورت اسامی روحانیون ممنوع‌الخروج مازندران در سال 1355


17 شهريور 1400


از: سازمان اطلاعات و امنیت مازندران                                                شماره: 611 /2ﻫ 1

به: مدیریت کل اداره سوم 312                                                تاریخ: 14 /4 /2535[1355]

 

درباره‌: صورت اسامی روحانیون ممنوع‌الخروج

بازگشت به شماره‌ی 8653 /312 - 19 /11 /2534

بدین‌وسیله لیست روحانیون ممنوع‌الخروج از کشور که مربوط به منطقه‌ی استحفاظی این سازمان می‌باشد به پیوست ایفاد می‌گردد. ب

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مازندران عمید

از طرف بیگدلی

فیش به نام شیخ هادی روحانی‌راد فرزند دوست‌محمّد بررسی و ارائه گردد. 5 /5 /35

114874 5 /5 /35 نیکجو

 

 

1- شیخ محسن نوری متقی فرزند ابراهیم متولد 1313 شماره شناسنامه 432 صادره از همدان

2- شیخ محمّدتقی نحوی فرزند محمّدحسن متولد 1314 شماره شناسنامه صادره از رامسر

3- شیخ حسن محمّدی تنکابنی فرزند عبدالمجید پیش‌نماز مسجد جامع خرم‌آباد شهسوار

4- سید حجت‌الله کاظمی مازندرانی معروف به (موسوی) فرزند سید ذبیح‌الله متولد 1279 شماره شناسنامه 3489 صادره از تهران پیش‌نماز مسجد جامع چالوس

5ـ شیخ خلیل محقّق فرزند قربان متولد 1321 شماره شناسنامه 342 صادره از نوکنده [گرگان]

6- شیخ عبدالنبی احمدی فرزند حجت‌الله متولد 1322 شماره شناسنامه 42 صادره از گرگان

7- شیخ محمّدعلی روحانی فرد فرزند میرزا متولد 1325 شماره شناسنامه 9 صادره از ایلوار گرگان

8- شیخ محمّدکاظم محامدی فرزند احمد متولد 1313 شماره شناسنامه 13 صادره از بابل

9- شیخ هادی روحانی‌راد فرزند دوست‌محمّد متولد 132 شماره شناسنامه 452 صادره از کلّه‌بست بابل

1- شیخ حسن فقیه علی‌آبادی فرزند حبیب‌الله متولد 1314 شماره شناسنامه 1456 صادره از شاهی

11- شیخ عبدالوهاب قاسمی فرزند عزیز‌الله متولد 1312 شماره شناسنامه 222 صادره از شاهی

12- شیخ عبدالله نظری فرزند عبدالنبی متولد 1311 شماره شناسنامه 311 صادره از ساری

13- شیخ عبدالکریم رزاقی فرزند حسینعلی متولد 132 شماره شناسنامه 157 صادره از ساری

14- شیخ محمّدجعفر رحمانی خلیلی فرزند حسین متولد 1327 شماره شناسنامه 241 صادره از بهشهر

 
منبع: یاران امام به روایت اسناد ساواک، آیت‌الله حاج شیخ هادی روحانی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1394، ص 71 و 72.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.