اعلامیه آگاهی بخش جوانان مسلمان و مبارز اصفهان درباره ایجاد تبلیغات و سرگرمی‌ها از سوی رژیم پهلوی برای خام و خواب نمودن ملت


26 شهريور 1400


از‌: شهـربانى استان اصفهان                                                                تاریخ‌: 11 / 5 / 2537

به‌: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان اصفهان                                     شماره‌: 44ـ40ـ55

 

موضوع‌: اعلامیه مضره

   بدین وسیله سه برگ اعلامیه مضره که روز جارى از منزل آقاى حسین موسوى خادمى به دست آمده است به پیوست ارسال مى‌گردد.

رئیس شهربانى استان اصفهان

سرتیپ مصطفایى

ریاست امنیت داخلى با استفاده از کمیته و جمیع امکانات از پخش این اعلامیه و هرگونه اعلامیه مضره دیگرى جلوگیرى به عمل آید و مرتکبین دستگیر شوند. [تقوى] 12 / 5

*****

بسم‌اللّه‌ الرّحمن الرّحیم

(اِنَّ شَرَّ الدَّوآبِّ عِنَداللّه‌ِ الصُّمُ البُکمُ الَذِّینَ لاَ یَعقِلُونَ) بدترین جانوران نزد خدا کسانى هستند که کرند و لالند و تعقل نمى‌کنند.                                                                                       سوره انفال آیه 22

پس از واقعه خونین 15 خرداد سال 42 که جوان‌هاى آگاه و آزاده ایران همگان با طبقات مختلف مردم به خاطر اسلام بر علیه ظلم و دیکتاتورى شاه قیام کردند و فریاد اعتراضشان در سرتاسر ایران به گوش خلق محروم رسید آن چنان که شاه به وحشت افتاد و فرمان آتش به قصد کشت داد و به دنبال آن دست‌هاى ناپاکى سینه‌هاى صدها جوان غیور و مسلمان را آماج گلوله قرار داد و هزاران نفر بى‌گناه در زندان‌ها گرفتار شدند و رهبر مجاهد و دلسوز ملت ایران آیت‌اللّه‌ امام خمینى تبعید گردید، رژیم دیکتاتور و عمال آن کوشیدند نیروهاى فعال و خروشان نسل جوان به جاى آن که در جهت صحیح به کار گرفته شود به هدر برود زیرا منافع خود را در خطر مى‌دیدند و تجربه 15 خرداد هم آن‌ها را به وحشت انداخته بود، کوشیدند تا هرگونه قیام بر علیه ظلم و جور آن‌ها در نطفه خفه شود و کسى را یارى اعتراض کردن در مقابل مفاسد و خیانت‌هاى شاه و دولت قلابى او و نمایندگان دست نشانده او که در حق این ملت مستضعف مى‌کنند؛ به همین جهت مانند اکثر کالاهاى بنجل وارداتى که با انواع نیرنگ‌هاى تبلیغاتى به مردم تحمیل مى‌کنند، سعى کردند ذهن جوان‌ها را متوجه امور بیهوده و مسخره‌اى کنند تا همه انرژى این نیروى پرتوان و فعال به راه‌هاى بیهوده هدر رود. از جمله فوتبال را علم کردند و به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها و مجلات و گزارشگرهایى که در رپرتاژهاى ورزشى خود هر چیز هیچى را با آب و تاب همه چیز مى‌کنند در تبلیغ آن تلاش کردند و تا حد افراط آن را اشاعه دادند، آن چنان کردند و کردند تا من و تو هم که نسل جوان امروز هستیم بدون تفکر و تأمل شیفته و مفتون آن گشتیم. بر زمین‌هاى فوتبال افزودند، مسابقات را زیاد کردند، با به نمایش درآوردن آن‌ها در تلویزیون من و تو را ساعت‌ها جلوى تلویزیون میخکوب کردند زیرا آن‌ها خوب مى‌دانستند که به راحتى مى‌توان چندین میلیون جوان این کشور را با یک توپ فوتبال سرگرم کرد، آن چنان که از مصالح کشور غافل و آزادگى و شرف انسانى را فراموش کنند و مانند کودکى که به بازیچه‌اش دل مى‌بندد فقط دل در گرو آن قرار دهند به طورى که در همان موقعى که در قم و تبریز و کازرون و جهرم و خلاصه اکثر نقاط ایران و حتى اصفهان برادران رزمنده و آگاه و شجاع ما براى احیاء اسلام راستین و براى رهائى این کشور از یوغ بردگى آمریکا و به خاطر آزادى من و تو فریاد مى‌کشیدند و فساد و خیانت‌هاى دستگاه حاکمه را به گوش ملت مى‌رساندند من و تو براى تهیه بلیط جهت تماشاى مسابقه فوتبال سر و دست مى‌شکستیم و این همان چیزى که آن‌ها مى‌خواستند. نقشه خائنانه رژیم خوب عملى شده است من و تو بچه‌هاى مفلوک و سر به راهى شده‌ایم که جز فوتبال چیز دیگرى نداریم که به آن بیندیشیم. اصلاً انگار هیچ مسئله حیاتى دیگرى برایمان مطرح نیست. آنقدر در جهت استحمار و تحمیق ما کوشیده‌اند که به کوچکترین مسائل کشور توجهى نداریم. منابع زیرزمینى کشور به تاراج مى‌رود، سرمایه مملکت به یغما برده مى‌شود، در مجلسین ایران ننگین‌ترین قوانین به تصویب مى‌رسد، برادران غیرتمندى که خود را مسئول مى‌دانند و فریاد اعتراضشان به گوش دستگاه حاکمه جبار خوش نمى‌آید یا کشته مى‌شوند و یا به زندان مى‌افتند و بدترین شکنجه‌ها و اعمال وحشیانه را در مورد آن‌ها انجام مى‌دهند به طورى که قاتلین و محکومین جنایى را با کارد و دشنه به جان آن‌ها مى‌اندازند و من و توى مسلمان بى‌تفاوت نسبت به همه این‌ها به تماشاى فوتبال مى‌نشینیم و یا سرگرم بازى فوتبال مى‌شویم، هیچ یک از این مسائل کوچکترین غمى به دلمان راه نمى‌دهد اما واى از آن موقعى که تیم رقیب گلى به دروازه تیم مورد علاقه ما بزند غم عالم بر دلمان چنگ مى‌زند حتى گاهى زبونى و بیچارگى به آن حد مى‌رسد که به خاطر شکست در یک مسابقه مانند بچه‌ها گریه مى‌کنیم من و تو بارها این صحنه‌ها را دیده‌ایم و شاید روزها و هفته‌ها به خاطر این گونه شکست‌ها تأسف خورده‌ایم و با حسرت انگشت جویده‌ایم. آنقدر سطحى شده‌ایم که وقتى گلى به دروازه حریف اصابت مى‌کند از شادى در پوست نمى‌گنجیم گویى در آن موقع همه دنیا را فتح کرده‌ایم در حالى که در همان لحظات ثروت‌هاى ملى ما مانند سیل خروشان به کشورهاى بیگانه سرازیر است و ضربه‌هاى مهلکى از جانب استعمار غرب بر پیکر اقتصاد بیمار این کشور وارد مى‌آید؛ ما به گلى که تیم حریف خورده است دل خوش کرده‌ایم! مى‌بینى چگونه سرگرممان کرده است؟؟؟ اکنون اى برادر خون برادران شهیدمان، من و تو را به انتقام دعوت مى‌کند وظیفه ما است که از این خواب خرگوشى که سال‌هاست در آن فرو رفته‌ایم بیدار شویم و با برادران دیگر خود متحد گردیم و از نیروى پرتوان خویش در راه اسلام راستین و استقرار کشور و برانداختن رژیم مزدور منحط پهلوى مردانه پیکار کنیم و با پایمردی‌هاى خود جبران سال‌هاى بی‌خبرى و بازیچه بودن خود را بنماییم. باشد که خداوند رستگارمان کند.

پیروز باد جنبش مسلمانان ایران به رهبرى امام خمینى

از طرف جوانان مسلمان و مبارز اصفهان
منبع: یاران امام به روایت اسناد ساواک، آیت‌الله سید حسین خادمی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1380، ص 330 تا 333.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.