کمک خانم‌های اصفهانی به اعتصابیون در سال 1357


29 شهريور 1400


به‌: 312                                                                                        تاریخ‌: 2 / 9 / 57

از‌: 10 ﻫ                                                                                   شماره‌: 12278 / 10 ﻫ

موضوع‌: کمک به اعتصابیون

     خانم ناشناسى در یک مذاکره با آیت‌اللّه‌ سید حسین خادمى اظهار داشت: ما چند تا زن هستیم که پولى جمع‌آورى نموده و مى‌خواهیم به توسط شما به افراد اعتصابى که زیان‌هایى دیده‌اند بدهیم. خادمى ضمن استقبال از تصمیم آن‌ها آمادگى خود را اعلام و اظهار داشت: در فرصتى این پول را دریافت و براى توزیع بین اعتصابیون اقدام نماید.

نظریه 10 ﻫ:  براى کمک به اعتصابیون که زیان‌هایى متوجه آنها شده اعلامیه‌اى از طرف خمینى تهیه و توزیع گردیده مبنى بر این که از سهم امام مى‌توان به این افراد کمک کرد و مسلماً خادمى نیز استقبال خواهد نمود.

ریاست امنیت داخلى

کوشش شود و معلوم گردد این زن‌ها که بوده‌اند و پول از کجا جمع‌آورى کرده‌اند.[تقوى]  2 / 9

بخش 1. 2 / 9

بهره‌برداری گردید. 2 / 9 / 57

 

حضور زنان مسلمان و انقلابی در نماز جماعت دانشگاهیان در زمین چمن مقابل مسجد دانشگاه اصفهان. 10 آبان 1357حضور زنان مسلمان و انقلابی اصفهان در تظاهرات

منبع: یاران امام به روایت اسناد ساواک، آیت‌الله سید حسین خادمی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1380، ص 472.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.