توجه خاص امام خمینی(ره) به شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی


19 شهريور 1401


به: 312                                                                            تاریخ  12  /  1  /  52

از: 15ﻫ                                                                                  شماره 29  /  15 ه‍

موضوع: آیت‌اله مدنى

شخصى به نام على ستارى از طلاب نجف اشرف در مکه به یکى از حجاج خرم‌آبادى اظهار داشته که قدر آیت‌اللّه‌ مدنى را بدانید چون ایشان نایب خاص خمینى و مورد توجه ایشان مى‌باشد.

نظریه یکشنبه - مفاد گزارش خبر فوق مورد تأیید مى‌باشد. دیلم

نظریه سه‌شنبه - نظریه یکشنبه صحیح است.

نظریه 15ﻫـ نظریه سه‌شنبه صحیح است.

 
منبع: یاران امام به روایت اسناد ساواک، شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1377، ص 203.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.