هماهنگی سید کاظم شریعتمداری با ساواک برای محل تبعید شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی


07 مهر 1400


گزارش:

از: ۳۱۲                                                                                                   تاریخ: 8 / ۷ / 57

محترماً به استحضار می‌رساند:

 منظور: عرض وضعیت اسداله مدنی دهخوارقانی.

سابقه: نامبرده بالا که از روحانیون افراطی و نماینده خمینی در لرستان می‌باشد از تاریخ 27 / ۷ / 54 به مدت سه سال ابتدا به نورآباد ممسنی تبعید و سپس به گنبدکاووس اعزام و چون تحریکاتی می‌کرده به بندر کنگان منتقل شده است. مشارالیه مبتلا به بیماری سل بوده و از نظر آب و هوا مشکلاتی داشته لذا در تاریخ 3 / ۵ / 57 به مهاباد تغییر محل داده است. در اجرای اوامر صادره به سازمان آذربایجان غربی تلگرافی اعلام که به وی ابلاغ گردد به تهران عزیمت و می‌بایستی تا خاتمه مدت تبعید در تهران به سر برد.

نظریه: با عرض این که از هم اکنون اقداماتی در جریان است که نامبرده به تبریز عزیمت و با محمدعلی قاضی طباطبائی همکاری و همدستی نماید. اصلح است که مشارالیه کماکان در تهران به سر برده منوط به اوامر عالیست. - ح

محترم آیت‌اله شریعتمداری وساطت او را حضور تیمسار ریاست ساواک کرده ولی خود او می‌خواهد نزد قاضی که اکنون مخالف شریعتمداری است بماند.

اصلح است در تهران بماند آیت‌اله شریعتمداری وساطت ننموده بلکه نظر دارد در منطقه آذربایجان نباشد مراقبت نمائید با قاضی مخلوط نگردد. 8 / ۷ / 57

به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید. 9 / 7

 

*****

به: مدیریت کل اداره سوم ۳۱۲                                                              تاریخ: 10 / ۷ / 57

از: سازمان اطلاعات و امنیت آذربایجان غربی                                            شماره: ۲۸۲۳۸ / ھ

 

درباره: اسداله مدنی دهخوارقانی

عطف به ۷۵۵۰  / 312 - 8 / ۷ / 57

مراتب به نامبرده ابلاغ لیکن از عزیمت به تهران خودداری و اظهار داشته مدت تبعید وی خاتمه یافته و یک روز نیز از مدت تعیین شده گذشته و باید به خرم آباد برود. خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی را روشن و در مورد نحوه رفتار با نامبرده نیز نظریه اعلام نمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آذربایجان‌غربی - مبینی

ملاحظات ۳۱۲: مقرر شده بود با توجه به درخواست آیت‌الله شریعتمداری نامبرده پس از خاتمه مدت تبعید به منطقه آذربایجان شرقی نرود بلکه در تهران اقامت نماید که اوامر برای اجراء به سازمان مربوطه ابلاغ و پاسخ فوق واصل شده. ضمناً نامبرده در زمانی که در خرم آباد اقامت داشته تحریکاتی می‌کرده که به همین علت از خرم آباد تبعید شده بود.

بنویسید ابلاغ کنند چنانچه مورد می‌خواهد به قم برود، برود، ولی مراقب باشید که دست به اقدامات مضره نزند.

 از نظر شریعتمداری ساکن بودن وی در خرم آباد بلامانع است. 11 / 7

 شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در کنار شهید سید فخرالدین رحیمی و تنی چند از اطرافیان و یاران در خرم‌آبادشهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در کنار شهید شیخ احمد کافی و تنی چند از اطرافیان و یاران در خرم‌آباد

منبع: یاران امام به روایت اسناد ساواک، شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1377، ص 586 و 587.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.