انتشار فتواهای امام خمینی(ره) توسط شهید آیت‌الله سید محمدرضا سعیدی


20 خرداد 1403


از: 316                                                                                تاریخ: 09 / 05 / 1348

به: امنیت داخلی                                                                   شماره: 13263 / 20ه‌3

 

درباره: انتشار جزوه استفتاآت توسط محمدرضا سعیدی

    محترماً به طوری که استحضار دارند محمدرضا سعیدی یکی از روحانیون افراطی و طرفدار جدی آیت‌الله خمینی می‌باشد که همواره در جهت منافع نامبرده و تبلیغ به سود وی گام بر می‌دارد و جزواتی شامل فتاوای خمینی چاپ و توزیع می‌نماید. از جمله اخیراً نشریه‌ای تحت عنوان اسفتاآت، چاپ و منتشر نموده که در مقدمة آن به زبان عربی نوشته است:

استفتاآت از مرجع دینی که جز او سزاوار رهبری نیست و غیر از او کسی صلاحیت پیشوایی ملت و اصلاح او را ندارد. این مرجع شبیه‌ترین فردی است به امام زمان از نظر خوی و سرشت و گفتار زیرا اولاً برای این مرجع مانند امام زمان دو غیبت صغری و کبری است، ثانیاً با برجسته‌ترین صفات پیشوائی که قیام به حق باشد شناخته شده، ثالثاً همانند حضرت ولی عصر از بردن نام او جلوگیری می‌شود. این مرجع روح‌الله خمینی است.

در نشریه مزبور برخی از مسائل دینی به صورت استفتاء درج شده از جمله می‌نویسد:

سئوال: در میدان تهران بار فروشی زیاد است و از طرف دولت می‌آیند و بار را به طور دلخواه قیمت می‌کنند و می‌برند و به نام شرکت تعاونی توزیع می‌فروشد خرید مردم از آن‌ها چه صورت دارد؟

جواب: اگر مال مردم را به زور می‌برند و می‌فروشند معامله باطل و کار حرام است.

سئوال: دوچرخه یا موتورهائی که شهربانی به جهت نداشتن نمره یا گواهینامه یا کاغذ خرید می‌گیرد و پس از مدتی حراج می‌کند آیا می‌شود خرید؟

جواب: نمی‌شود خرید و معامله باطل است.

سئوال: فروختن اجناس از قبیل تره‌بار و سبزیجات به ارتش، شهربانی و زندان چه صورت دارد؟

جواب: مانعی ندارد.

توضیح آن که نشریه‌ی مزبور بدون کسب مجوز قانونی چاپ و توزیع شده و محل چاپ آن نیز مشخص نگردیده و نسبت به شناسائی چاپخانه آن اقدام لازم به عمل آمده است. با عرض مراتب فوق در صورت تصویب نشریه‌ی مزبور جمع آوری گردد.

جمع آوری این کتاب ارزش آن را زیاد می‌کند ولی این مطالب به قدری مهمل است و باعث می‌شود نویسنده را مسخره کنند، بررسی کنید. نصیری[رئیس ساواک]

با پرونده سعیدی ارائه شود – اوانی 29 / 5

آقای اوانی در اجرای امر اقدام شود. 18 / 5

*****

از: اداره کل سوم (316)                                                         تاریخ: 11 / 05 / 1348

به: ریاست ساواک تهران (ه‌3)                                                     شماره: 2470 / 316

 

درباره: سید محمدرضا سعیدی

عطف به 14679 / 20ه‌3-5 / 5 / 48

    به طوری که مشاهده می‌شود بعضاً رهبران عملیات آن ساواک در هدف‌های خود نفوذ کامل نداشته و از فعل و انفعالات اهداف مورد نظر آگاهی لازم را ندارند. از جمله موارد فوق اقدامات خلاف مصالح نامبرده‌ی بالا می‌باشد که از دید رهبران عملیات پوشیده و مخفی بوده و همواره نشریاتی به نفع آیت‌الله خمینی چاپ و منتشر می‌نماید که محل چاپ آن‌ها تاکنون روشن نگردیده است. علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی نسبت به شناسائی چاپخانه نشریات منتشره از طرف مشارالیه به ویژه نشریة شماره 11 مسجد امام هفتم، اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.

                                                                             مدیرکل اداره سوم - مقدم                                                                                      از طرف ثابتی-9 / 5 / 48

رئیس بخش 316 – ازغندی

رئیس اداره یکم عملیات و بررسی – ثابتی

بایگانی شود – اوانی

 

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.