دستگیری مرحوم حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر ابوترابی در سال 1349


13 مهر 1400


از: کرمانشاه                                                                 تاریخ: 14 / 5 / 1349

به: کل سوم 316                                                                     شماره: 1184

 

پیرو: 914 / 316-5 / 3 / 49

روز جاری سید علی‌اکبر ابوترابی فرد از مرز خسروی به کشور وارد در بازرسی از وسایل وی در داخل جاسازی چمدان تعداد 1254برگ اعلامیه به امضاء خمینی تحت عنوان پاسخ محصلین علوم اسلامی به تاریخ جمادی الاول 1290 که ده برگ از اعلامیه‌ها به امضاء عده‌ای از طلاب ایرانی نیز می‌باشد کشف گردید، ضمن این که بازجوئی از نامبرده ادامه دارد؛ آدرس پدر زن خود را در تهران و پدر بزرگ خود را در قزوین به شرح زیر اعلام داشته، دستور فرمائید هر گونه نظری در مورد مشارالیه هست اعلام دارند. ضمناً نتیجه بازجوئی متعاقباً اعلام. افشائی

تهران – خیابان شهباز خیابان آشتیان پلاک 71

قزوین – خیابان سپه منزل سید ابوترابی

*****

                                                                                                       تاریخ: 14 / 5 / 49

کشف اعلامیه مضره

    روز  14 / 5 / 1349 سید علی‌اکبر ابوترابی فرزند سید عباس تبعه ایران مقیم نجف دارنده گذرنامه شماره 812856 صادره از کربلا از طریق خسروی به کشور وارد گردیده و در بازرسی که از چمدان‌های وی در گمرک به عمل آمده تعداد 1254 برگ اعلامیه مضره که از طرف خمینی منتشر شده از جاسازی چمدان‌ها به دست آمده است.

نامبرده با پرونده امر و اعلامیه‌های مکشوفه تحویل ساواک محل گردیده است.

ارزیابی: صحت دارد.

نظریه: -

گیرنده: دفتر ویژه اطلاعات

 

*****

تاریخ: 15 / 5 / 49

استانداری معظم کرمانشاهان

احتراماً به استحضار می‌رساند روز گذشته یکی از اتباع ایران که مقیم نجف می‌باشد، هنگام ورود به ایران در خسروی دستگیر گردیده، از وی 1300 برگ اعلامیه صادره از طرف خمینی بر علیه مصالح ایران به دست آمد. مشارالیه تحویل ساواک گردیده (و ی ی ک ا م ل ی ر) نامبرده متعاقباً به عرض می‌رسد.14 / م

معاون فرمانداری و بخشدار حومه قصر شیرین. سلیمی

رونوشت برابر با اصل است.

 

 *****

شماره: 56                                                                                     تاریخ: 15 / 6 / 1349

 

    تیمسار دادستان ارتش – محترماً با اعاده عین پرونده ارجاعی کلاسه 1777-66-401 به شرح آتی مبادرت به صدور قرار نهایی می‌نماید.

الف- مشخصات متهم – سید علی‌اکبر ابوترابی فرد، فرزند سید عباس، 31 ساله – دارای شناسنامه شماره 26 صادره از طالقان، دانشجوی دانشکده کلیات فقه – دارای عیال و اولاد – ساکن نجف اشرف محله حویش پلاک 49-47 مسلمان – تبعه ایران – بدون پیشینه محکومیت کیفری، بازداشت از تاریخ 20 / 5 / 49

ب- موضوع اتهام – اقدام علیه امنیت داخلی مملکت (تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی وسیله اوراق مضره)

ج- گردش کار و نتیجه تحقیقات – نامبرده بالا چندی قبل از عراق وارد کشور گردیده و در بازرسی که از وسایل وی به عمل می‌آید در حدود یک هزار و چهارصد برگ اعلامیه مضره به امضاء خمینی از قسمت جاسازی شده چمدان کشف می‌گردد.

متهم از وجود اعلامیه‌های مکشوفه در چمدان اظهار بی‌اطلاعی نموده، اظهار می‌دارد که چمدان متعلق به شخصی به نام حمید روحانی است که با وی مختصر آشنایی دارد و خواهش نموده که آن‌ها را برای او به ایران بیاورم که خودش یا کسی دیگر از طرف او بیایند و چمدان را تحویل بگیرند ولی نامبرده از اقامه دلیل قانع کننده در این مورد عاجز است. پرونده امر از سازمان اطلاعات و امنیت کشور به اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسال و از طریق دادستان ارتش به این شعبه ارجاع می‌گردد.

متهم به موجب قرار صادره بازداشت گردیده است اینک با توجه به کفایت تحقیقات معموله به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر نهایی می‌نماید.

نظریه- با توجه به محتویات پرونده امر و نظریه سازمان اطلاعات و امنیت کشور و متن اعلامیه‌های مکشوفه و نحوه حمل آن‌ها و سایر قرائن و امارات موجود اتهام منتسبه به نامبرده بالا را وارد تشخیص و به استناد قسمت اخیر ماده 69 قانون مجازات عمومی قرار مجرمیت مشارالیه را صادر می‌نماید. ضمناً مدارک و وسایل مکشوفه جهت تعیین تکلیف قطعی به پیوست می‌باشد.

بازپرس شعبه 8 دادستانی ارتش – سروان قضایی هرمز آیرم

زندانی دارد

همراه با یک عدد چمدان حاوی لوازم و اشیاء و مدارک مضرهسال 1349 هـ‌ ش - زندان رژیم پهلوی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.