انتشار عکس و قسمتی از سخنان امام خمینی از سوی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اتریش در سال 1349


22 مهر 1400


از: اطریش وین                                                                     تاریخ: 18 / 5 / 1349

به: 315                                                                               شماره: 3166 / 315

 

موضوع: ارسال نشریه

    به پیوست نشریات مشروحه زیر که از انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در وین به وسیله منبع فوق‌الذکر تهیه شده تقدیم می‌گردد.

1- اعلامیه حوزه عملیه قم

2- صورت کتاب‌های آلمانی پیشنهاد شده جهت مطالعه

3- عکس خمینی که از طرف دانشجویان گراتس انتشار یافته

4- یک نسخه جزوه به زبان عربی

 

رئیس بخش 315- فرجادی

از طرف پارسا کیا – 19 / 5 / 1349

عیناً به استحضار ریاست بخش 316 برسد

در پرونده انتشارات و تبلیغات بایگانی شود – 19 / 5 / 49

*****

(حضرت آیت‌الله خمینی)

«... بر جمیع طبقات ملت است که از مناقشات جزئی و موسمی صرف‌نظر کرده و در راه مقدس استقلال و بیرون رفتن از قید اسارت کوشش کنند...»

اتحادیه دانشجویان ایرانی مقیم در گراتس

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.