آیت‌الله سید کمال فقیه ایمانی (متوفی 1400/5/29)


05 مهر 1400


آیت‌الله سید کمال فقیه ایمانیآیت‌الله سید کمال فقیه ایمانی در جوانیآیت‌الله سید کمال فقیه ایمانیآیت‌الله سید کمال فقیه ایمانیاز راست: آیات اسلام سید حسین خادمی، شهید سید محمد حسینی بهشتی، سید کمال فقیه ایمانی و مهدی مظاهری در میان رزمندگان اسلاماز راست: ناشناس، آیت‌الله سید کمال فقیه ایمانی و آیت‌الله حسین مظاهریآیت‌الله فقیه ایمانی در حال گفتگو با امام خمینیآیت‌الله فقیه ایمانی درکنار آیت‌الله العظمی خویی، نجف اشرفسید کمال فقیه ایمانی در کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السلامهمایش نکوداشت از سید کمال فقیه ایمانی در مؤسسه اهل البیت علیهم السلام اصفهانآیت‌الله سید جلال‌الدین فقیه ایمانی برادر مرحوم سید کمالآیت‌الله سید ضیاءالدین فقیه ایمانی برادر بزرگ آیت‌الله سید کمال فقیه ایمانیردیف جلو از راست: حجج و آیات اسلام، ابوالفضل معزی (معزالدین)، سید محمدعلی موحد ابطحی، عباسعلی ادیب و سید حسین خادمی - ردیف عقب: 1. سید عبدالحسین روضاتی، 2. سید محمدعلی روضاتی، 3. مهدی مظاهری و سید کمال فقیه ایمانیتشییع پیکر آیت‌الله سید کمال فقیه ایمانیمراسم تشییع جنازه آیت‌الله سید کمال فقیه ایمانی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.