دریافت اطلاعات محرمانه ارتش و سازمان امنیت ایران توسط وابسته نظامی آمریکا!


05 آبان 1400


شماره‌: م / 188 / 57                                                                  تاریخ‌: 14 آبان 1336

 

اداره وابسته نظامی ارتش آمریکا

سفارت کبرای آمریکا

تهران . ایران

 

ریاست شعبه روابط خارجی

رکن دوم ستاد ارتش شاهنشاهی ایران 

    از نقطه ‌نظر این که ریاست رکن دوم ستاد ارتش آمریکا در آتیه بسیار نزدیکی به منظور بازدید از کشور شاهنشاهی ایران به این کشور مسافرت خواهند نمود، این اداره از لحاظ این که بتواند عمل توجیه را به نحو شایسته انجام دهد، به اطلاعات زیر که مربوط به مؤسسات اطلاعاتی در ارتش شاهنشاهی ایران می‌باشد، نیازمند است. متمنی است اطلاعات ذیل را از قبیل سازمان موجوده. مأموریت‌ها و عملیات. جریان امور اداری و بالاخره نام شخصیت‌هایی که در رأس این تشکیلات و مقامات حساس آن انجام وظیفه می‌نمایند در دسترس این اداره قرار دهند.

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران

رکن دوم ستاد ارتش شاهنشاهی ایران به ‌انضمام دستگاه ضداطلاعات

گارد مرزی

سایر مؤسسات و تشکیلات اطلاعاتی

در خاتمه مستدعی است یک قطعه عکس و همچنین بیوگرافی مختصری از افسران ارشدی که عملیات سازمان‌های فوق‌الذکر را رهبری و هدایت می‌نمایند، در اختیار این اداره قرار دهند.

نهایت موجب امتنان و سپاسگزاری خواهد بود چنانچه اطلاعات و مدارک درخواستی را حداکثر تا 27 آبان ماه سال جاری در دسترس این اداره قرار دهند.

با تقدیم احترامات

استانلی ئی . ویتمور

سرهنگ ستاد . وابسته نظامی

 

تلفنی مراتب فوق به عرض تیمسار سپهبد هدایت رسید مقرر فرمودند آنچه می‌خواهد در دسترس گذارده شود. 18 / 8

محترماً به عرض میرساند در صورت تصویب مراتب بالا در اختیار گذارده شود و موقعی که در تهران است یک ضیافت شام در باشگاه افسران از طریق ستاد ارتش داده شود چون در ملاقات حضوری وابسته نظامی آمریکا چنین تقاضایی داشت. سرلشکر قرنی 

موافقت دارم.

 
منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، سپهبد حاجعلی کیا و سازمان کوک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1396، ج اول، ص 272 و 273.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.