بخشنامه ستاد ارتش برای هماهنگی و همکاری با سازمان جدیدالتأسیس ساواک در سال 1335


24 اسفند 1401


شماره‌: 28738 / 2030 / ط 4                                                       تاریخ‌: 22 / 11 / 1335

 

ستاد بزرگ ارتشتاران

بخشنامه

 

    به فرمان مطاع شاهانه مقرر است مراتب زیر به عموم واحدها و ادارات تابعه ابلاغ گردد.

1 . با ایجاد سازمان اطلاعات و امنیت کشور و انتقال امور غیرنظامیان از رکن دوم به آن سازمان، قدغن فرمایید به رکن دوم و دستگاه‌های اطلاعاتی تابعه نیروهای سه‌گانه ابلاغ گردد که از این پس، به هر موضوع مربوط به غیرنظامیان برخورد می‌نمایند، به وسیله رابط‌های مربوطه به اداره دوم ارجاع نمایند تا اداره دوم ضمن تماس دائمی که با سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارد، ترتیب همکاری را بدهد. و همچنین موضوع‌های نظامی که در سازمان امنیت با آن مواجه می‌گردند، به وسیله اداره دوم به رکن دوم یا دستگاه اطلاعاتی از نیروهای سه‌گانه که موضوع مربوط به آن است، انتقال داده شود.

2 . بنا بر مراتب بالا، از تاریخ اول اسفندماه 1335 هیچ یک از واحدها و ادارات و سازمان‌های تابعه ارتش، به جز از راه اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران، حق مکاتبه و تماس مستقیم با سازمان اطلاعات و امنیت کشور را نخواهند داشت.

3 . ارتباطات خارج از مرکز بین اداره دوم و سازمان امنیت و اطلاعات، توسط رؤسای این دو سازمان طرح‌ریزی و عملی خواهد گردید.

رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران . سپهبد هدایت

رونوشت با اصل برابر است. سرهنگ [ناخوانا]

 
منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، سپهبد حاجعلی کیا و سازمان کوک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1396، ج اول، ص 249.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.