شهید سید محمدحسین علم‌الهدی (شهادت 1359/10/16)


16 دي 1401


شهید سید محمدحسین علم الهدی، در سن 14 سالگی به جرم فعالیت ضد رژیم دستگیر شداز راست (نفر اول شهید سید حسین علم الهدی)از چپ (نفر اول شهید سید حسین علم الهدی)در 5 سالگیشهید سید حسین علم الهدیشهید سید حسین علم الهدیشهید سید حسین علم الهدیاز راست (شهید سید حسین علم الهدی)از راست (نفر اول شهید سید حسین علم الهدی)-مزار دانیال نبی(علی نبینا و علیه السلام)

شهید سید حسین علم الهدی در دوران دانشجویی - رشته تاریخ در دانشگاه فردوسیشهید سید حسین علم‌الهدیشهید سید حسین علم‌الهدیاز چپ (نفر چهارم شهید سید حسین علم الهدی)از راست نشسته (نفر دوم شهید سید حسین علم الهدی) 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.