نهضت آزادی ایران (تأسیس 25 اردیبهشت 1340)


24 ارديبهشت 1401


نشان نهضت آزادی ایرانخبر تشکیل نهضت آزادی ایرانمؤسسین نهضت آزادی ایران، مهندس مهدی بازرگانمؤسسین نهضت آزادی ایران، دکتر یدالله سحابیمؤسسین نهضت آزادی ایران، آیت‌الله سید محمود طالقانیاعضای اصلی نهضت آزادی ایران، احمد صدر حاج سیدجوادیاعضای اصلی نهضت آزادی ایران، منصور عطائیاعضای اصلی نهضت آزادی ایران، دکتر ابراهیم یزدیاعضای اصلی نهضت آزادی ایران، سید محمدمهدی جعفریاعضای اصلی نهضت آزادی ایران، شهید دکتر مصطفی چمراناعضای اصلی نهضت آزادی ایران، عزت‌الله سحابیاعضای اصلی نهضت آزادی ایران، صادق قطب‌زادهاعضای اصلی نهضت آزادی ایران، مهندس محمد توسلیآیت‌الله سید محمد طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی در کنگره جبهه ملی دومجمعی از سران و اعضای نهضت آزادیبازرگان در حال ایراد دفاعیات دردادگاه اعضای نهضت آزادیدر حاشیه جلسه شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، ۱۳۵۶ - از راست مهدی بازرگان، یدالله سحابی، حاج سید جوادیدر حاشیه جلسه شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، ۱۳۵۶ - از راست یدالله سحابی، مهدی بازرگان، صدر حاج ‌سیدجوادی و محمد توسلیدر حاشیه جلسه شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، منزل احمد صدر حاج‌سیدجوادی، سال ۱۳۵۶عباس امیرانتظام، مهدی بازرگان، هاشم صباغیان و ابراهیم یزدیمهندس بازرگان و دکتر سحابی در تظاهراتمهندس بازرگان، سید کاظم شریعتمداری و حاج احمد خمینیکابینه دولت موقتیکی از جلسات نهضت آزادی در سال 1360هاشم صباغیان، مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی در سال 1360

کنگره پنجم نهضت آزادی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.