مرحوم آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی (متوفی 1400/11/12)


11 بهمن 1402


مرجع عالی‌قدر آیت‌الله حاج شیخ لطف‌الله صافیدهه 1370. آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در آغازین سال‌های تصدی مرجعیتآیت‌الله حاج شیخ محمدجواد صافی گلپایگانی، پدر آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانیآیت‌الله صافی در جوانیحضرت آیت الله شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانیآیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی در کنار آیت‌الله احمد صابری همدانی و حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی گلپایگانی، در سفر به هندوستانآیت‌الله صافی‌گلپایگانی در کتابخانه سلطان‌المدارس هندوستانآیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی در کنار برادرش آیت‌الله العظمی علی صافی گلپایگانی و حجت‌الاسلام و المسلمین عباس محقق کاشانی1358.آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی در کنار امام خمینی، در بیت آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی1358. آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی در کنار امام خمینی و حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدباقر گلپایگانی، در بیت آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی28 مرداد 1358. آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی در کنار شهید آیت‌الله محمد صدوقی و آیت‌الله شیخ محمد کرمی، در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسیدهه 1360. آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در جمع اعضای نخستین دوره از شورای نگهبان قانون اساسی1364.آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در جمع اعضای نخستین دوره از شورای نگهبان قانون اساسیاسفند 1370. حضور آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانیآذر 1372. حرم حضرت معصومه(س)، آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در حال اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی1374. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بیت آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانیآیت‌الله العظمی حاج شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانیدهه 1380. حضور آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در مراسم روضه اهل بیت(ع)دهه 1380. آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی، در دیدار با آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در بیت ایشاندهه 1380. آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در دیدار با آیت‌الله العظمی سید تقی طباطبائی قمیدهه 1380. آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در دیدار با آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملیدهه 1380. آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در دیدار با آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانیدهه 1380. آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، در دیدار با آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، در بیت ایشانآیت الله صافی در کنار رهبر معظم انقلابآیت‌الله صافی گلپایگانی در کنار رهبر معظم انقلابآیت‌الله العظمی حاج شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانیبوسه آیت‌الله صافی گلپایگانی بر دست یکی از طلاب آفریقاییآیت‌الله صافی در حال نوشتن متنیشرکت آیت‌الله صافی گلپایگانی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریتشییع با شکوه ‌پیکر آیت‌الله صافی‌گلپایگانیتشییع با شکوه پیکر آیت الله صافی گلپایگانی در قمتشییع پیکر آیت الله صافی گلپایگانی در نجف اشرفتشییع با شکوه پیکر آیت الله صافی گلپایگانی در کربلاتشییع پیکر مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در کربلای معلی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.