محمودرضا پهلوی (درگذشت 1379/12/25)


23 اسفند 1402


محمودرضا پهلویپسران رضاخانعبدالرضا، احمدرضا، محمود رضا پهلوی و علی ایزدی پیشکار شاهمحمودرضا پهلویمحمودرضا پهلوی در حال تمرین تیراندازی

محمودرضا و محمدرضا پهلوی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.