کمک رژیم صهیونیستی به اکراد بارزانی


11 مرداد 1401


تاریخ: 18 / 11 / 40

شماره: 11269 / 16 /  د

 

موضوع: ملاقات انورمائى با حلمى و على شریف

     محترماً اطلاعیه واصله را ذیلاً به عرض می‌رساند.

1) شایع است به دستور انگلیس‌ها دولت اسرائیل به اکراد بارزانى کمک می‌نماید.

2) در پنج‌روز قبل یک نفر از طرف حـزب پارت دمکرات به نام انورمائى وارد منطقه هورین شیخان شده و بلافاصله جهت ملاقات حلمى نام و على شریف که در نزد عثمان بیگ شرفیانى می‌باشند حرکت و پس از سه روز توقف دوباره شخص مزبور به موصل حرکت  می‌کند. توضیح این که انورمائى در سال 1339 مسافرتى هم به شوروى کرده و گویا از کارمندان عالى رتبه دولت عراق بوده که اخیراً به منطقه جنوب عراق تبعید شده و حالا آزاد گردیده است.

3)عثمان‌بیگ ‌شرفیانى‌عضویت حزب پارت را پذیرفته ولى در ردیف اعضاء ساده و عادى است اما پسرش به نام محمد رشید بیگ جزء اعضاء فعال حزب محسوب شده است.

از طرف رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان پنجم. بهرامى (فاتح)

 

رونوشت برابر است و اصل در پرونده 961 - ش شورش اکراد شمال عراق است.

در پرونده حزب پارت دموکرات کردستان عراق ضمیمه شود.

ملاحظه شد از نظر این بخش اقدامى ندارد. 321- 23 / 12 / 40

گیرندگان: مدیریت ادارات دوم و سوم - 23 / 11 / 40

 

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.