بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) به روایت دانشنامه امام خمینی- بخش دوم

نوفل‌لوشاتو، بازگشت به ایران، مدرسه علوی


11 بهمن 1402


به طرف فرودگاه پاریسبه طرف فرودگاه پاریس

محمدعلی صدوقی، هادی غفاری، سید محمد موسوی خویینی، در مسیر بازگشتاکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم یزدی، حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان، 16 بهمن 1357حکم نخست‌وزیری دول موقت، 16 بهمن 1357حکم نخست‌وزیری دولت موقتحکم نخست‌وزیری دولت موقتحکم نخست‌وزیری دولت موقت

علی اکبر مسعودی خمینیمحمدصادق خلخالی، فضل‌الله محلاتی، سید حسین خمینی، سید احمد خمینیبیعت همافران نیروی هوایی، 19 بهمن 1357بیعت همافران و نیروهای نظامیفضل‌الله محلاتیاز راست: هادی غفاری، محمدعلی شرعی، غلامحسین روغنی(میزبان امام خمینی در دوران حصر،1342)، سید احمد خمینیعبدالرحیم ربانی شیرازی، سید هادی خسروشاهی، اکبر هاشمی رفسنجانی

هادی غفاری، داخل اتاق غلامحسین روغنی، فضل‌الله محلاتی

سید محمود طالقانی، آرداک مانوکیان (اسقف اعظم ارامنه)محمدصادق خلخالی، هیلاریون کاپوچی(اسقف)سید احمد خمینی، یاسر عرفاتاز راست: احمدالزین، محمدمهدی شمس‌الدین، از علمای لبنان

8 اسفند 1357، خروج از اقامتگاه مدرسه علوی، به طرف خانه محمود بروجردی

منبع: دانش‌نامه‌ی امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، سال 1400، جلد 10، صفحات 594 تا 632.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.