استفاده شاه از بی‌عُرضه‌ای به نام امیرعباس هویدا برای نخست وزیری از قول خانواده هویدا!


13 شهريور 1401


به: 322                                                                              تاریخ: 5 / 8 / 45

از: 20 / ه‍ / 5                                                         شماره: 17531 / 20 ه‍ / 5

 

موضوع: اظهارات رضا راننده آقای نظام امامی درباره تغییر کابینه

ساعت 0900 روز 30 / 7 / 45 راننده نظام امامی [نظام‌الدین امامی خوئی پدر زن امیرعباس هویدا، نخست وزیر] به نام رضا به ‌طور خصوصی اظهار می‌داشت: روز قبل خانم نخست‌وزیر [لیلا امامی خوئی] که به اتفاق مادرش [ملکه وثوق دختر وثوق‌الدوله- حسن وثوق] با اتومبیل من به خیاطی می‌رفتند بین راه اظهار داشت:

آقای هویدا برای مدت یک ماه از شاهنشاه کسب اجازه نموده‌اند که به اتفاق به اروپا مسافرت نماییم.

مادرش گفت: موقع مراجعت باز هم نخست‌وزیر خواهد بود یا خیر؟

خانم نخست وزیر گفت: مثل اینکه اگر هم باشد برای مدت کوتاهی زیرا روزی که نخست‌وزیر مریض بود شاهنشاه به عیادتش تشریف فرما شده بودند. من کم و بیش از فرمایشات شاهنشاه فهمیدم که عمر نخست‌وزیری هویدا باید نزدیک به اتمام باشد.

مادرش اظهار داشت: من نمی‌دانم چه بگویم، نظام امامی می‌گوید: «با وجود این که آقای هویدا داماد من است ولی من در تمام عمر نخست‌وزیری از این بی‌مصرف‌تر ندیده‌ام و نمی‌دانم چرا شاهنشاه به دیدن چنین شخصی ‌می‌آیند.»

خانم نخست‌وزیر گفت: این هم یک جورش است که شاهنشاه به اشخاص بی‌عرضه احترام می‌گذارد. سپس از خانم نخست‌وزیر سؤال شد تاریخ مسافرت چه وقت است؟ اظهار داشت: تا پانزدهم آبان خواهیم رفت.

یک نسخه در پرونده نظام‌امامی بایگانی شد. در پرونده 225012 بایگانی شود. رئیس بخش، جوادی

 







25 اسفند 1349 - به همراه محمدرضا پهلوی



سال 1345ش- امضای دفتر ازدواج به همراه لیلا امامی خوئی



لیلا امامی خوئی و امیرعباس هویدا

منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، امیرعباس هویدا، چاپ اول، سال 1382، ج 1، ص 311.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.