گذشت دو راننده از خسارت وارده در تصادف به خودرو به دلیل اعتقاد به امام خمینی


30 شهريور 1401


به: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور                        شماره: 4 / 2-16-02-501-427

از: اداره دوم 32 د                                                                             تاریخ: 10 / 10 / 1357

 

موضوع: قشریون

خبر واصله حاکیست:

در ساعت 1830 مورخه 22 / 9 / 1357 دو دستگاه خودرو شخصى که یکى از آنان پژو به شماره 35328ـ تهران ل بود در خیابان آیزنهاور[خیابان آزادی] با یکدیگر تصادف نمودند که به خودرو دیگر مبلغ 60000 ریال خسارت وارد گردید و افسر راهنمایی ضمن کشیدن کروکى تصادف اظهار نمود: «من کروکى را کشیدم ولى شما باید پولش را از خمینى بگیرید.» هر دو راننده ناراحت شدند و راننده پژو مزبور چکى به مبلغ 70000 ریال نوشت و اظهار داشت: فداى یک ریش خمینى، و بلافاصله راننده خودرو بعدى چک را گرفته و ضمن سوزانیدن آن در جلو جمعیت اظهار نمود: فداى خمینى.

ارزیابى خبر: قابل تحقیق و بررسى است.

 

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.