بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) به روایت دانشنامه امام خمینی- بخش چهارم

بازگشت به قم، بخش دوم


27 شهريور 1401


دیدار گروهی از هموطنان لر، کتابخانه مدرسه فیضیه، 1358دیدار گروهی از هموطنان لر، اقامتگاه امام خمینی، 1358گروهی از هموطنان کرد، اقامتگاه امام خمینی، اقامتگاه، 1358از راست: (روحانیون) احمد آذری قمی، شهاب‌الدین اشراقی، حسن صانعیکتابخانه مدرسه فیضیه ،1358محمدفاضل لنکرانی، کتابخانه مدرسه فیضیه

ولی‌الله فلاحی و گروهی از افسران ارتش، اقامتگاه امام خمینیگروهی از افسران و کارکنان هوانیروز، اقامتگاه امام خمینی، 1358سید جلال‌الدین طاهری اصفهانی، گروهی از افسران ارتش، اقامتگاه امام خمینیاز راست: سید محمدرضا گلپایگانی،امام خمینی،سید کاظم شریعتمداری،سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، خانه گلپایگانیخانه سید کاظم شریعتمداریسید عبدالله شیرازی، خانه شهاب‌الدین اشراقیبهاءالدین محلاتی، اقامتگاه امام خمینیخانه سید محمد شیرازی، 1358قبرستان باغ بهشت، بر سر قبر سید نورالدین هندی، برادر امام خمینی(ره)حرم حضرت معصومه(ع)، قبر مرتضی مطهری، 1358اکبر هاشمی رفسنجانی، اقامتگاه امام خمینیمهدی بازرگان، اقامتگاه امام خمینی

مهدی عراقی، اقامتگاه امام خمینیسید حسین خادمی، 1358سید محمد صادق لواسانی و فرزندش سید محمدرضا، اقامتگاه امام خمینیاعضای خبرگان قانون اساسی، 1358اعضای خبرگان قانون اساسی، 1358از راست: سید محمد حسینی بهشتی، سید عبدالحمید مولانا، ...، امام خمینی، سید علی خامنه‌ای، 1358اعضای خبرگان قانون اساسی، 1358مسلم ملکوتی، خانه شهاب‌الدین اشراقیمحمدرضا مهدوی کنی و مسئولان کمیته‌های انقلاب اسلامی، اقامتگاه امام خمینیعطاءالله اشرفی اصفهانی(سمت راست)سید احمد خمینی، محمدرضا حکیمیمهدی کروبی، سید عباس خاتم یزدی، اقامتگاه امام خمینیسمت چپ: علی شریعتمداری، مهدی محققهیئت عربستان سعودیهیئت عربستان سعودیشخصیت‌های پاکستانی، اقامتگاه امام خمینیعلاقمندان پاکستانی، اقامتگاه امام خمینیمحمد حسنین هیکل، رزونامه‌نگار مصری

دیدار از یک مدرسه ابتدایی، 1358لاله و لادن، دوقلوهای به هم چسبیده، اقامتگاه امام خمینیمراسم عمامه‌گذاری، اقامتگاه امام خمینیخیابان دورشهر، خانه شهاب‌الدین اشراقی

اقامتگاه امام خمینی

در مسیر یکی از دیدارها، 1358

منبع: دانش‌نامه‌ی امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، سال 1400، جلد 10، صفحات 633 تا 664.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.