مهدیقلی هدایت، مخبرالسلطنه (درگذشت 1334/6/22)


21 شهريور 1402


   

مهدیقلی هدایت مخبرالسلطنهمخبرالسلطنهمهدی‌قلی هدایت در کنار جعفرقلی خان بختیاری و محمدعلی فرزین در مجلس شورای ملینفر وسط مهدیقلی هدایتکابینهٔ مهدی قلی خان هدایتعلی‌قلی خان (مخبرالدوله اول) پدر مهدیقلی هدایتجعفرقلی خان نیرالملک، عموی مهدیقلی هدایتمرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله، اولین رئیس مجلس شورای ملیصادق هدایت از نوادگان رضاقلی خان هدایتکتاب خاطرات و خطرات مهدیقلی هدایتآرامگاه و کتابخانه هدایت در محله دروس شمیران


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.