مختصری در باره سرهنگ مهدی اخوان رئیس ندامتگاه زنان در زندان قصر در دهه‌ی 50


11 خرداد 1402


سرهنگ مهدی اخوان رئیس ندامتگاه زنان زندان قصر در سال ۱۳۴۶ با درجه سروانی رئیس زندان شماره ۴ زندان قصر بود و در ۱۵ مرداد همان سال، جای خود را به سروان اسدی داد.

مهدی اخوان پس از پایان دوره عالی یک ساله آموزشی دانشگاه پلیس، بار دیگر به کار در زندان قصر مأمور شد و جای سرهنگ درخشان را گرفت. پس از گذشت مدتی از حضور اخوان در زندان قصر، سرگرد فهیم رئیس وقت زندان زنان زندان قصر، سکته کرد و مهدی اخوان به جای وی به ریاست این زندان برگزیده شد. برخی زندانیان سیاسی حکومت پهلوی گفته‌اند که اخوان، دست نشانده ساواک و آدم بی‌رحم و خشنی بود. وی به بهانه‌های مختلف با گارد زندان به داخل بندها حمله می‌کرد و وسایل زندانیان را از بین می‌برد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، سرهنگ مهدی اخوان، ۱۴ فروردین ۱۳۵۸ بازداشت و در روز دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۵۸ به همراه یازده نفر دیگر از عوامل حکومت پهلوی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز محاکمه شد. بخشی از اتهامات وی در کیفرخواست مربوطه، ایذا و اذیت و توهین و تهدید زندانیان سیاسی ذکر شده است.

در جریان محاکمه، وی از اتهامات خود دفاع کرده و شواهد و نمونه‌هایی از آسان‌گیری خود با زندانیان سیاسی ذکر کرد. سرانجام به حکم دادگاه به ۷ سال زندان با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۵۰ ضربه شلاق در دو نوبت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.

به حکم دادگاه تأمین هزینه زندگی خانواده تحت تکفل وی در صورت عدم توانایی مالی به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.»[1]

 

پی‌نوشت:


[1] . دانشنامه زندان سیاسی، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری، چاپ اول، سال 1401، ج 1، ص 65. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.