شاه و دولت ایران با اسرائیل هستند!


20 تير 1402


به: 316                                                                                    شماره: 27358/20ه‌

از: 20ه‌ 3                                                                                          تاریخ: 7/9/46

 

موضوع: اظهارات ابوالفضل وکیلی درباره هدیه دو پیکره از جمشید جم و داریوش کبیر از طرف دولت اسرائیل به شاهنشاه

ابوالفضل وکیلی ضمن مذاکراتی اظهار داشت در بین روحانیون قم شایع است دولت اسرائیل دو پیکره از جمشید جم و داریوش کبیر به مناسبت جشن‌های تاجگذاری برای شاهنشاه فرستاده‌اند که برای این دو پیکره مبلغ چهار میلیون تومان ارزش تعیین شده و این اقدام ثابت می‌‌کند که شاه و دولت ایران قلباً با اسرائیل هستند و پشتیبانی آن‌ها از اعراب ظاهری است.

ملاحظات:

اقدام مستقیم در مورد اظهارات ابوالفضل وکیلی موجب شناسایی منبع خواهد گردید.

اصل در پرونده 169 ـ و ـ ک بایگانی است.

این نسخه به استحضار ریاست بخش 325 برسد. 316 صالحی

دایره 2 بهره‌برداری شود. 12/10/42

در پرونده تاجگذاری بایگانی شود. صالحی 16/10/46

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.