هماهنگی و حمایت رژیم پهلوی و ساواک از انجمن حجتیه و رشد فوق‌العاده انجمن در سراسر کشور در عرض 15 سال!!


28 تير 1402


به: 321                                                                                 شماره: 38713/20 هـ 4

از: 20 هـ 4                                                                                        تاریخ: 21/3/48

 

موضوع: اظهارات آقای محسنی

روز یکشنبه 18/3/48 آقای محسنی عضو انجمن تبلیغات اسلامی[انجمن حجتیه] اظهار داشته است که:

 یک روز انجمن تبلیغات اسلامی عبارت بود از هشت نفر که در یک گوشه تهران فعالیت می‌‌کرد. در آن صورت یک نفر می‌‌توانست همه ‌کارها را اداره کند و در هر موردی شخصاً تصمیم بگیرد ولی اینک پس از گذشت پانزده سال و تلاش‌های امثال من و تو در انجمن، سرتاسر ایران را فراگرفته و از ماکو تا سرخس و از جزیره خارک تا دشت گرگان شعب انجمن فعالانه مشغول فعالیت است. هزاران جوان تحصیل کرده از دکتر و مهندس و لیسانسیه و دیپلمه بدون اجر و مزد برای هدف‌های دینی و انسانی و ملی انجمن تلاش می‌‌کنند. دولت غیرمستقیم از ما حمایت می‌‌کند، سازمان امنیت به‌طور غیرمحسوس بر ما نظارت دارد و کارهایمان را تأیید می‌‌نماید و از طرفی هر بشری در معرض پیری و مرگ است، بنابر این من می‌‌گویم برای انجمن یک هیئت مدیره لازم است و آقای حلبی[شیخ محمود حلبی مؤسس انجمن حجتیه] نمی‌توانند همه کارها را شخصاً اداره نمایند و تصمیم فوری بگیرند. منتهی عیبی ندارد که ایشان در رأس هیئت مدیره قرار بگیرند و ریاست عالیه داشته باشند.

نظریه رهبر عملیات: انگیزه اظهارات آقای محسنی مبنی بر این است که برای انجمن تبلیغات اسلامی هیئت مدیره‌ای انتخاب تا کار رتق و فتق امور به وسیله هیئت مدیره انجام شود و نامبرده هم عضو هیئت مدیره انتخاب گردد.

نظریه 20 هـ‌‌‌4: نظریه رهبر عملیات مورد تأیید است.

 

*****

به: ریاست ساواک                                                                         شماره: 195 / 341

از: اداره کل سوم 341                                                                 تاریخ: 27 / 8 / 1351

 

درباره: انجمن تبلیغات اسلامی[انجمن حجتیه]

مسئول انجمن تبلیغات اسلامی مرکز به منظور مبارزه علمی و منطقی با بهائیان تقاضا نموده است ساواک در این زمینه مساعدت‌های لازم به عمل آورد. با اعلام خواسته مسئول انجمن مزبور خواهشمند است ضمن تماس با عوامل یاد شده در منطقه به آن‌ها تفهیم گردد که اقدامات آن‌ها نباید جنبه تحریک و اخلالگری داشته باشد.

 

مدیرکل اداره سوم ـ مقدم

از طرف شهاب

 

شیخ محمود حلبی بنیانگذار و رئیس انجمن حجتیه


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.