سفر تیم تاج به اسرائیل در سال 43 و استفاده تبلیغاتی اسرائیل از این سفر و انعکاس خارجی و داخلی آن


16 مرداد 1402


تاریخ: 17/3/43

 

موضوع: در مورد عزیمت تیم تاج ایران به اسرائیل

طبق اطلاع واصله در نیمه دوم فروردین ماه جاری تیم تاج ایران جهت انجام پاره‌ای مسابقات به تل‌آویو مسافرت نمود. انعکاس این خبر در جراید عربی موجبات تهییج افکار عمومی و ازدیاد نارضایتی‌های مردم عرب را علیه این مسافرت فراهم آورده است.

نظریه: به طور کلی محافل عربی نسبت به هرگونه روابط ایران و اسرائیل و تماس‌های مختلفه در کادرهای اداری و غیراداری حساسیت آشکاری از خود نشان داده و بلندگوی‌های مزدور و دستگاه‌های تبلیغاتی کشورهای عربی که مخالف سیاست دولت شاهنشاهی می‌‌باشند، تماس‌هایی نظیر عزیمت تیم تاج به اسرائیل را دستاویز حملات شدید مطبوعاتی قرار داده و با استفاده از احساسات عربیت مردم آن منطقه، افکار عمومی آنان را علیه دولت شاهنشاهی تحریک می‌‌نمایند.

از طرف دیگر دولت اسرائیل نیز مدتی است که اخبار مربوط به این‌گونه تماس‌ها را با آب و تاب فراوان منتشر می‌‌نماید و بدین وسیله قصد دارد با تیره ساختن روابط ایران و اعراب دولت شاهنشاهی را وادار به گرایش بیشتر به سوی خود نماید.

علاوه بر این دشمنان ایران از این پیش‌آمد حتی برای تهییج افکار عمومی داخلی به خصوص طبقه روحانی نیز بهره‌برداری و استفاده می‌‌نمایند. لذا شایسته است که حتی‌المقدور از ادامه تماس‌های مستقیم و این‌گونه مسافرت‌ها به اسرائیل ممانعت شده تا بدین وسیله از تبلیغات سوء مغرضین علیه کشور شاهنشاهی ایران جلوگیری شود.

رونوشت برابر اصل است. 1/4/43نشان تیم تاج از سال 1328 تا 1357


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.