سوءاستفاده‌های جعفر شریف‌امامی رئیس مجلس سنا و ذخیره ثروت در بانک‌های خارج از کشور


30 مرداد 1402


به: 327                                                                                     تاریخ : 16/10/1348

از: 343‌                                                                                              شماره: 3492‌

 

موضوع: اعلامیه علیه رئیس مجلس سنا

تعداد دو طغری پاکت محتوی اعلامیه علیه مهندس شریف‌امامی رئیس مجلس سنا وسیله پست شهری به آدرس‌های چهارصد دستگاه، فلکه، جناب آقای علی عنقاء مجله ارمغان و وزیر راه ارسال گردیده که عیناً جهت اطلاع به پیوست تقدیم می‌‌گردد.

در اعلامیه خاطرنشان شده در موقعی که مجلس سنا را ساختمان می‌‌کردند نامبرده فوق کارپرداز مجلس بود و با مقاطعه‌کار بند و بست نمود و میلیون‌ها تومان به جیب زد و املاکی خرید که اکنون درآمد مستغلاتش به روزی ده هزار تومان تجاوز می‌‌نماید. حیف و میل‌های وی از بنیاد پهلوی در این مختصر نمی‌گنجد ماشین‌های مجلس سنا و بنیاد پهلوی فقط اختصاص به خانواده و نوکرهایش دارد و ماهیانه چندین هزار تومان مصرف بنزین بیهوده آن‌ها است. چون حساب و کتابی در بین نیست به طوری که رئیس دفترش سیدفخرالدین وفائی اظهار می‌‌دارد جعفر شریف‌امامی برای این‌که کسی از میزان ثروت نقدینه‌اش با خبر نشود کلیه پول‌های نقد خود را در بانک‌های سوییس، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا امانت گذاشته است.

ضمیمه سابقه. 19/10

آقای شاکری نژاد. 20/10/48

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.