مخارج 500 هزار دلاری و یک میلیون فرانکی لباس و وسایل عروسی فرح پهلوی در سال 1338


09 شهريور 1402


     

           شماره: 2ـ3ـ3465  

  تاریخ: 29/8/1338

 

موضوع: دربار شاهنشاهی

همسر ایزدی رئیس دفتر علیاحضرت ملکه مادر می‌گفت:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای تهیه لوازم عروسی و لباس و غیره مبلغ 500 هزار دلار در اختیار دوشیزه فرح دیبا و خانم قطبی زن دایی ایشان قرار داده‌اند و برای دوخت لباس فقط یک میلیون فرانک به مؤسسه کریستان دیور پاریس پرداخت شده است. به‌طوری‌که این موضوع در فرانسه دست‌آویزی برای عناصر کمونیست ایرانیِ مقیم آنجا قرار گرفته و در اغلب روزنامه‌های متمایل به چپ مطالب زننده‌ای علیه ازدواج ملوکانه و مخارجی که در این مورد می‌شود به چاپ می‌رسد.

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.