سرکوب، شکنجه و توهین به روحانیت پس از قیام 15 خرداد 1342


19 مهر 1402


شماره: 7159/10/ب

تاریخ: 24/7/1342

 

تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور (مدیریت کل اداره سوم)

محترماً برابر اطلاعیه واصله ظهر یکشنبه 13 /7 /42 در منزل حاجی عبدالله معمار جمعی از طلاب به اسامی سید ابراهیم خسروشاهی، شیخ محمود ملکی، شیخ علی‌رضا متانت، سید مصطفی جزایری و شیخ جواد میبدی حضور داشته‌ و در مورد علما بحث می‌کرده‌اند شیخ محمود ملکی اظهار نموده: جای آقای خمینی را عوض کرده‌اند.

سید ابراهیم گفته است: در زندان به آقایان علما از یک جیب‌بر هم بدتر گذشته زیرا 47 نفر در 63 متر جا منزل داشته‌اند که یک روز آقای خونساری[آیت‌الله‌العظمی سید احمد خوانساری] به ملاقات آن‌ها می‌رود، می‌گوید: به عمّال دولت بگویید این قدر سخت نگیرند. اگر روزی نوبت ما رسید این معامله را با شما می‌کنیم.

سید ابراهیم گفته بود: موقعی که عمّال دولت آقای دستغیب شیرازی[شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب] را می‌خواستند توقیف کنند وحشیانه به منزلش ریخته به‌قدری زن و بچه و پسرش را کتک زدند که زنش سقط جنین کرد و پسرش مجروح گردید.

ایضاً گفته بودند در تهران به آقای بهبهانی[آیت‌الله سید محمد بهبهانی] گفته‌اند: اگر ساکت نشوی ریشت را خواهیم تراشید. او جواب داده بود: این قدر تف به ریشم انداخته‌اید که برای تراشیدن آماده است.

شیخ علی‌رضا متانت گفته بود: آقای محلاتی[آیت‌الله بهاءالدین محلاتی] که در زندان است می‌گوید: ما را طوری انفرادی حبس کرده بودند که من نمی‌دانستم آقای خمینی هم نزد ما در زندان است. استحضاراً گزارش[شد].

از طرف رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان دهم....(منوچهری)

 

بررسی شد. در پرونده روحانیون مهاباد بایگانی شود. شهابی 1/8
منبع: بدون شرح به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال1387، ج 1، ص 68.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.