انحلال روتاری‌ها و فراماسونری‌های سراسر پاکستان به دلیل فعالیت برای بیگانگان در سال 1347


15 آبان 1402


از: 10/هـ                                                                                     شماره: 4702 /10هـ

به: 321                                                                                          تاریخ: 6/3/1347

 

موضوع: کلوپ روتاری اصفهان

1- جلسه هفتگی کلوپ روتاری ساعت 1300 روز پنجشنبه 2 /3 /47 با حضور 23 نفر از اعضاء در هتل ایران‌تور تشکیل گردید. ضمناً آقای دکتر دهقان استاد دانشگاه پهلوی شیراز یک نفر توریست آمریکائی که عضو یکی از کلوپ‌های روتاری آمریکا بود و همچنین سرهنگ بازنشسته محمود زاهدی مدیرکل اوقاف نیز به عنوان میهمان در جلسه مزبور شرکت داشتند.

در ابتدا آقای حاتم‌زاده دبیر کلوپ از آقای زاهدی خواهش کرد درباره اوقاف اصفهان و کارهای انجام شده اوقاف و زمین واگذاری به کلوپ سخنرانی نماید. مدیر کل اوقاف نیز در همین زمینه مطالبی ایراد و قرار گذاشتند ساعت 10 صبح روز جمعه 3 /3 /47 جهت بازدید محل واگذار شده جهت بیمارستان به محل مزبور بروند.

بعد از پایان سخنان آقای زاهدی، مصطفی افهام اجازه صحبت خواست و اظهار داشت: در روزنامه اطلاعات روز قبل خبری بود که عیناً قرائت می‌شود:

  1.  «خبرگزاری آسوشیتدپرس ـ دولت پاکستان کلیه باشگاه‌های لاینز و روتاری و فراماسیون را در سراسر پاکستان منحل نمود و رئیس ستاد ارتش پاکستان اظهار داشته کلیه این باشگاه‌ها خلاف مصالح کشور و به نفع بیگانگان اقداماتی می‌نمودند و به همین علت آن‌ها منحل اعلام شده‌اند.»

و خطاب به آقای دکتر حکمی گفت در این‌باره توضیح بدهید.

 آقای دکتر حکمی گفت: ما از بدو تأسیس این باشگاه با مقامات صالحه در تماس بودیم و اجازه تأسیس هم از آن‌ها گرفته‌ایم و ریاست افتخاری کلوپ نیز با شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر می‌باشد. کلوپ روتاری اولین کلوپی است که در ایران تأسیس شده و بعداً باشگاه لاینز به وجود آمد. ضمناً وضع سیاسی ایران با پاکستان کاملاً متفاوت است و هیچ ایرانی به خود اجازه نمی‌دهد برخلاف مصالح کشور اقدامی کند و هر آنگاه دستگاه‌های ذی‌صلاح در این مورد نظری داشته باشند ما به اختیار آن‌ها خواهیم بود. این جلسه ساعت 1430 پایان یافت.

2- ساعت 10 روز جمعه 3 /3 /47 در حدود 10 نفر از اعضاء روتاری در اداره اوقاف اجتماع نموده و به اتفاق سرهنگ زاهدی مدیرکل اوقاف به محله باب‌الدشت که زمین در آنجا واقع بود رفته و پس از بازدید محل اجازه خراب کردن محل و شروع ساختمان با نقشه و نظارت آقای مهندس محمودیان داده شد.

 م خواجو

دکتر مرتضی حکمی

منبع: کتاب کلوپ روتاری به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1390، ج اول، صفحه 171.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.