سانسور روزنامه‌ها، مجلات و نطق‌های نمایندگان در مجلس شورای ملی توسط ساواک


22 آبان 1402


به: 347                                                                            شماره گزارش: 21277/221

از: 221                                                                      تاریخ گزارش: 5/11/2535[1355]

 

موضوع: درج خبر مربوط به مسافرت دختر زکی یمانی (وزیر نفت عربستان سعودی)

خانم پری اباصلتی خبرنگار مجله اطلاعات بانوان (نماینده فعلی مجلس شورای ملی) اظهار داشته که: درج خبر در تمام روزنامه‌ها بدون نظر ساواک امکان‌پذیر نیست و کوچکترین خبری که در روزنامه‌ها و مجلات درج می‌گردد باید زیر نظر ساواک باشد و اضافه کرده است این سانسور در مذاکرات و نطق‌های نمایندگان مجلس شورای ملی نیز وجود دارد.

نظریه: امکان بیان چنین مطالبی از طرف مشارالیها محتمل است و در هر صورت خبر احتیاج به تحقیق بیشتری دارد.

پری اباصلتی، سر دبیر مجله اطلاعات بانوان و نماینده حوزه انتخابی شهر تهران در مجلس شورای ملی در دوره بیست و چهارم (از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷)پری اباصلتی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.