فساد مالی شهربانی و اداره آگاهی کل کشور در دوره ریاست نعمت‌الله نصیری


27 آبان 1402


شماره: 610 / 322                                                              تاریخ: 1 / 10 / 1342

 

موضوع: شهربانی کل کشور (اداره آگاهی)

روز فوق رئیس شعبه آگاهی کلانتری سلطنت‌آباد در حال صرف مشروب الکلی به طور خیلی خصوصی می‌گفت: ماهیانه بایستی مبلغ یکصد هزار ریال به سرهنگ[حسن] بهزادی رئیس اداره آگاهی شهربانی کل رشوه بدهد و اضافه می‌نمود: سرهنگ بهزادی منزلی در زمین کلاب دارد که وجوهات در آنجا مستقیم به ایشان داده می‌شود و پاره‌ای از رؤسای آگاهی ماهیانه تا مبلغ چهل هزار تومان به ایشان می‌پردازند و ما آنچه اثاثیه مسروقه از سارقین می‌گیریم و تحویل می‌دهیم چند روز بعد با توصیه تلفنی تیمسار ریاست شهربانی یا سرهنگ بهزادی به اشخاص دیگر به ‌عنوان صاحب مال مسروقه داده می‌شود و اغلب اتفاق می‌افتد فرش‌هایی که این اشخاص می‌برند بیش از یک میلیون ارزش دارد. مشارالیه توضیح داد که: غیر از این مورد موارد دیگری نیز وجود دارد که رئیس آگاهی از آن محل‌ها وجوه زیادی به جیب می‌زند و روی این اصل نامبرده که تا چند سال قبل در سمت معاون آگاهی حتی مبالغی مقروض بوده حالیه صاحب میلیون‌ها تومان ثروت شده است.

اصل روی پرونده ب ـ هـ ـ 592

بایگانی شود. 31 / 2







نشان شهربانی کل کشور



نعمت‌الله نصیری رئیس شهربانی کل کشور

منبع: بدون شرح به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1394، ج 2، ص 174.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.