مجلات ایرانی در زمان پهلوی عامل انحطاط اخلاقی جوانان در افغانستان


30 آبان 1402


به: مدیریت کل اداره سوم                                                               تاریخ: 13/4/1347

از: اداره کل هفتم                                                                        شماره: 10250/721

 

موضوع: تقاضای جلوگیری از ورود جراید ایرانی به افغانستان

  برابر خبری که به صحت آن می‌توان اطمینان نمود:

 روزنامه افغان ملت چاپ کابل (سخنگوی نهضت پشتونستان آزاد) در تاریخ 10/2/1347 نامه‌ای را که به امضاء 54 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان حبیبیه کابل تهیه شده چاپ و منتشر کرده است.

در این نامه جراید و نشریات ایران به خصوص اطلاعات هفتگی ـ بانوان ـ تهران مصور ـ روشنفکر و جوانان، عامل انحطاط اخلاقی جوانان افغانستان معرفی شده و پیشنهاد گردیده است از ورود کلیه کتب و جرایدی که برای مردم افغانستان رنگ غیر ملی دارند به خصوص تمام روزنامه‌ها و مجلات ایرانی جلوگیری شود.
منبع: مطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، مجله تهران مصور، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1379، ص 282.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.