تأثیر چاپ کتاب اسماعیل رائین درباره فراماسونری و تضاد منافع انگلیس و آمریکا در ایران


07 بهمن 1402


به: 322                                                                                      تاریخ: 20/12/1347

از: 20/هـ/8                                                                             شماره: 41462/20/هـ/8

 

موضوع: وضع دولت

بین محافل سیاسی تهران گفته می‌شود که روز پنج‌شنبه گذشته از طرف وزارت اطلاعات[و گردشگری] به مدیران مطبوعات اطلاع داده می‌شود از نوشتن و تکرار و دنباله‌گیری اظهارات آقای نخست‌وزیر [امیرعباس هویدا] در مجلس راجع به این موضوع که (حالا حالا‌ها خدمتتان هستیم) خودداری نمایند.

ضمناً سخنان شاهنشاه آریامهر در مراسم سلام رسمی روز عید غدیر خطاب به آقای دکتر اقبال و همچنین انتشار جلد سوم و چهارم کتاب افراد وابسته به فراماسون‌ها [توسط اسماعیل رائین] در هفته گذشته بار دیگر موضوع دخالت انگلیس‌ها و کوتاه کردن دست ایادی آن‌ها را در ایران مورد بحث قرار داده است و شایعات زیادی به وجود آمده که قریباً کابینه تغییر یافته و فرد دیگری مأمور تشکیل کابینه جدید می‌گردد.

بارز

*****

به: 327                                                                                        تاریخ: 22/3/1348

از: 20 ه‌ 5                                                                              شماره: 35297/20 ه‌ 5

موضوع: لیست سیا و فراماسونری

با انتشار لیست اخیر سیا و فراماسونری بین رجال مملکت یک حالت دگرگونی و ناراحتی به وجود آمده و هر یک دیگری را متهم می‌نمایند.

بعضی معتقدند تضاد سیاست بین انگلیس و امریکا به‌صورت جنگ سرد در ایران درآمده و زیرکانه مدارکی در اختیار نویسندگان به خصوصی قرار می‌دهند. بعضی دیگر انتشار لیست سیا و فراماسونری [را] به مناسبت اختلاف ایران و عراق دانسته و معتقدند چون ادوار[د] هیت [نخست وزیر انگلیس] قرار بوده به ایران مسافرت نماید قبلاً این لیست منتشر [شده] تا رجال مملکت را خراب نمایند.

نظریه منبع: اصولاً انتشار چنین مطالبی ولو صحیح هم باشد به صلاح نبوده و علاوه بر بدبینی مردم نسبت به طبقه رجال و سیاستمداران، اولیاء مسئول را برای فرار از اتهام و بستگی به سیاست‌های خارجی و گوشه‌گیری و عدم فعالیت آماده می‌سازد. ش

  
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.