سید حسن امامی، امام جمعه شاه در تهران، معاون لژ فراماسونری!


24 بهمن 1402


 

به: 321                                                                                    تاریخ: 15 / 4 / 1348

از: 20 هـ 4                                                                            شماره: 38998 / 20 هـ 4

 

موضوع: فراماسونری

پیرو: مذاکرات تلفنی مورخه 12 / 4 / 48

  پس از تشکیل لژ بزرگ ایران که آقای جعفر شریف امامی به سمت رئیس این لژ انتخاب گردیده است، آقایان ساعد مراغه‌ای نخست‌وزیر سابق و دکتر امامی امام جمعه تهران به سمت معاونین تشکیلات فراماسونری تعیین گردیده‌اند.

نظریه 20 هـ 4 : به احتمال 90% صحت خبر فوق تأیید می‌گردد.

دانش

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.