لطف‌الله حی نماینده یهودیان در مجلس شورای ملی، یهودی صهیونیست و از اعضای فراماسونری


18 خرداد 1403


   

این تصویر احتمالاً مربوط به سفر موشه دایان در سال ۱۳۴۱ به ایران، و در زمانی که وی وزیر کشاورزی کابینه رژیم صهیونیستی بود، می‌باشد. لطف‌الله حی در کنار همسر موشه دایان ایستاده است.اعتبارنامه نمایندگی مجلس شورا ملی لطف‌الله حی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.