مجموعه چپ در ایران

رضا روستا

سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 286
شابک: 978-964-5798-14-5

قیمت: 13000 ریال

نام کتاب: چپ در ایران به روایت اسناد ساواک ـ رضا روستا نام ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی تعداد صفحات: 266 صفحه قیمت: 1300 تومان اسناد انفرادی رضا روستا در ساواک که هم‌اکنون به صورت یکی از کتاب‌های مجموعه چپ در ایران به روایت اسناد ساواک درآمده است،‌ فعالیت‌های سیاسی وی را از سال‌های 1323 تا 1346 نشان می‌دهد. بخش آغازین این کتاب سخن ناشر است که شمه‌ای از تاریخچة مارکسیسم و احزاب کمونیستی را بازگو کرده و در پایان هدف از نشر این اثر را چنین بازگو نموده است: «در این مجموعه سعی برآن است تا با انتشار اسناد مربوط به فعالین جنبش کمونیستی در ساواک، زمینه‌های پژوهش در این زمینه را فراهم آورده،‌تا در پرتو آن بتوان گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران را از هالة ابهام خارج سازیم» دومین بخش،‌ مقدمة کتاب است که با تاریخچة احزاب چپ در ایران شروع شده و به فصل‌هایی چون: «جنبش کارگری در ایران»، «شورای متحدة مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران» پرداخته و سرانجام به «مختصری زندگینامه رضا روستا» ختم کرده است. در فصل اخیر دربارة رضا روستا گفته است: «رضا روستا فرزند محمد معروف به محمد عمو در 1280 شمسی در قریه ویشکا از توابع رشت به دنیا آمد... مدتی در قهوه‌خانة روستا به شاگردی پرداخت و سرانجام در یازده سالگی به همراه عموی خود راهی رشت شد و در آنجا با حمایت «غلوش‌بیک» نامی که اهل قفقاز و از بستگان حیدرعمو اوغلی بود، در مدرسه فردوسی رشت.... به تحصیل پرداخت...» نهضت جنگل را باید نقطه شروع فعالیت سیاسی رضا روستا دانست؛ زیرا با رها کردن تحصیل همراه معلم خود میرحسین‌خان جودت به انقلابیون گیلان پیوست و در آنجا حیدر عمواوغلی در رشد سیاسی او سهم عمده داشت. پس از تشکیل نهضت جنگل (1301 ش) به اتحاد شوروی رفت و در مدرسه زحمتکشان شرق تحصیل کرد.» سپس نقش‌های گوناگون او را در فراز و فرود‌های فعالیت‌های حزبی برمی‌شمرد. اولین سند از بخش اسناد کتاب مربوط به بیوگرافی رضا روستاست که در سال 1323 تنظیم شده است و آخرین سند کتاب مربوط به سال 1355 (2535) است که ایرج اسکندری خاطرات خود در خصوص چگونگی تأسیس حزب توده و نحوة مراجعه‌شان به سفارت روس را بیان می‌کند و ربطی به فعالیت رضا روستا در آن ندارد؛ زیرا صفحه 201 کتاب سندی را در خود جای داده است که بیانگر چگونگی در گذشت رضا روستا در بهمن سال 1345 است. به این سند توجه کنید: از: انگور تاریخ: 23/2/46 به: کل سوم 315 شماره: 4223 عطف: 72930/315 رضا روستا 30 بهمن به بیماری کلیوی و غلظت خون در برلین شرقی و هم‌چنین عباس سقایی به بیماری قلبی در گذشتند. گلپر آقای مرتضوی در پروندة رضا روستا ضمیمه شود.» در پایان پس از اسناد، اعلام و بعد از اعلام تعدادی از عکس‌های رضا روستا آورده شده است.

تعداد مشاهده: 2052