موضوعات تاریخی

گوشه‌ای از جنایات رژیم پهلوی به روایت اسناد ساواک

سال انتشار: 1401
تعداد صفحات: 479
شابک: 9786001492334

قیمت: 2000000 ریال

کتابِ گوشه ای از جنایات رژیم پهلوی اولین  مجلد از مجموعه‌ای است که می‌کوشد تا  از درون  اسناد امنیتی رژیم پهلوی برخی از جنایات  و خیانات این رژیم وابسته را به نسل جوان نشان دهد. در این مجلد، پنج واقعه تأثیرگذار بر روند حرکتی مردم مبنای بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از:

 فاجعه مدرسه فیضیه،

 قیام 15 خرداد،

 کفن پوشان ورامین،

 19 دی قم،

29 بهمن تبریز.

 روند کار در این مجموعه به این  صورت است که برای هر واقعه ابتدا یک مقدمه نسبتاً جامع راجع به آن رویداد تهیه شده و سپس اسناد ساواک راجع به آن  موضوع ارائه شده است.  ناشر در سخن آغازین علاوه بر تبیین ویژگی‌های کتاب برای خوانندگان، سیمای رژیم پهلوی و جنایات آن علیه مردم ایران را نیز ترسیم کرده است. در بخشی از سخن آغازین کتاب آمده است:

«استیلای دیکتاتوری رضاخان که در نتیجه یک کودتای انگلیسی در 1299 بود، دوره‌ای سیاه در تاریخ ایران محسوب می‌شود که با قتل‌های هدفمند مخالفان سیاسی و کشتار مردم معترض در برخی وقایع در خاطره ملت باقی مانده است. استبداد محمدرضاشاه نیز که خود ماحصل بازگشت وی به قدرت پس از کودتای انگلیسی ـ آمریکایی 28 مرداد 1332 بود، ایران را به بزرگ‌ترین زندان جهان تبدیل کرد. در این دوره‌ی اختناق، بسیاری از مخالفان با هر گرایش و عقیده‌ای کشته، تبعید، زندانی و شکنجه شده‌اند. در این میان نیروهای طرفدار حضرت امام خمینی(ره) به اذعانِ تاریخ، بیشترین آسیب‌ها و آزارها را دیدند. اجحاف در حق نیروهای مذهبی، ناشی از نگرش کلی رژیم پهلوی به مذهب و جریان‌«اسلامِ انقلابی» بود که امام خمینی منادی و احیاگر آن محسوب می‌شد. در واقع حکومت پهلوی پس از قیام خونین 15 خرداد جریان دینی وابسته به حضرت امام را مهم‌ترین سدّ در برابر اهداف و برنامه‌های خود تشخیص داده بود و به همین دلیل برای حذف آن، از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کرد.»

کتاب حاضر دارای 5 فصل است که در هر فصل یک مقدمه به همراه تعدادی سند و تصویر راجع به آن واقعه ارائه شده است.  در انتهای کتاب نیز فهرست اعلام برای سهولت استفاده علاقه‌مندان آمده است.

تعداد مشاهده: 5432