امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمودند: نتیجه عبرت‌گیری، مصونیت از گناه و لغزش است. (غررالحکم، جلد 1، صفحه 221، به نقل از آثارالصادقین، آیت‌الله احسان‌بخش) *** تاریخ و آنچه که به ملتها می‌گذرد، این باید عبرت باشد برای مردم. از جمله تاریخ عصر حاضر... امام خمینی(قدس سره)، صحیفه امام، ج 8، ص 348.

تصاویر - موضوعات

تسخیر لانه جاسوسیاشغال انقلابی سفارت آمریکا. تیتر روزنامه جمهوری اسلامی بعد از تسخیر لانه جاسوسی


سفارت آمریکا سقوط کرد. تیتر روزنامه اطلاعات بعد از تسخیر لانه جاسوسی


یکی از خانمهای دانشجوی خط امام در حال نگهبانی در محوطه داخلی لانه جاسوسی - حانم فروز رجایی فر


راهپیمایی مردم و حمایت آنان از اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام برای استرداد شاه و اعتراض به دخالتهای آمریکا در امور کشور ما و اعتراض به برپایی توطئه توسط عوامل داخلی آنان برای سرنگونی و شکست انقلاب، دائما ادامه داشت و مردم کشور با حمایت خود بزرگترین نقش را در تداوم انقلاب دوم داشتند. تعدادی از د


تصویری که به عنوان نماد گروگانگیری دانشجویان خط امام به تمام جهان صادر گردید و نشانگر ذلت ابرقدرت جهانخوار آمریکا در برابر اراده ملل مظلوم در آمد.


دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در لحظات اولیه ورود به محوطه لانه جاسوسی آماده میشوند که جاسوسان آمریکایی را به گروگان بگیرند تا آمریکا را مجبور به استرداد شاه نمایند


- دانشجویان خط امام لحظاتی پس از ورود به لانه جاسوسی، در اطراف ساختمان مرکزی که دربهای آن توسط جاسوسان بسته شده بود تا از دسترسی دانشجویان به اسناد دخالت در توطئه ها و تلاش برای شکست انقلاب توسط آنان، جلو گیری شود، دست به راهپیمایی زدند.


- خواهران دانشجوی خط امام لحظاتی پس از ورود به لانه جاسوسی، در اطراف ساختمان مرکزی که دربهای آن توسط جاسوسان بسته شده بود تا از دسترسی دانشجویان به اسناد دخالت در توطئه ها و تلاش برای شکست انقلاب توسط آنان، جلو گیری شود، دست به راهپیمایی زدند.


- لحظات اولیه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا. دانشجویان پیرو خط امام در تلاش برای از کار انداختن دوربینهای موجود بر روی دیوارهای لانه جاسوسی. این دوربینها به نگهبانان کمک میکرد که خیابانهای اطراف لانه جاسوسی را کاملا در دید خود داشته باشند. شاید به دلیل وجود همین دوربینها بود که آنان توانستند با سرعت عکس


- دانشجویان پیرو خط امام با بسته شدن دربهای اصلی ساختمان مرکزی از هر طریقی سعی نمودند که به درون این ساختمان راهی پیدا نمایند. دانشجویان در حال شکستن یکی از پنجره های زیر زمین برای ورود به ساختمان


- دانشجویان پیرو خط امام با بسته شدن دربهای اصلی ساختمان مرکزی از هر طریقی سعی نمودند که به درون این ساختمان راهی پیدا نمایند. دانشجویان در حال شکستن یکی از پنجره های زیر زمین برای ورود به ساختمان


درون یکی از اتاقهای ساختمان مرکزی لانه جاسوسی. نظامیان آمریکای با تمام وسائلی که در اختیار داشتند سعی نمودند از ورود دانشجویان پیرو خط امام قبل از تخریب اسناد جلو گیری نمایند.


راهرو ساختمان مرکزی و وسائل نگهبانان این ساختمان ماسکهای ضد گاز


جاسوسان آمریکایی پس از دستگیری به محل نگهداری منتقل میشوند این تصویر بعنوان نماد ذلت رهبران نظام جهانخوار و جنایتکار آمریکا به همه جهان ارسال شد و ذلت آنان را در برابر چشم همه جهانیان قرار داد و قدرت ایمان و از خود گذشتگی را به همه نشان داد و هیمنه و ابهت پوشالی صاحبان بمب اتم و صاحبان حق وتو را فرو


جاسوسان آمریکایی پس از دستگیری به محل نگهداری منتقل میشوند این تصویر بعنوان نماد ذلت رهبران نظام جهانخوار و جنایتکار آمریکا به همه جهان ارسال شد و ذلت آنان را در برابر چشم همه جهانیان قرار داد و قدرت ایمان و از خود گذشتگی را به همه نشان داد و هیمنه و ابهت پوشالی صاحبان بمب اتم و صاحبان حق وتو را فرو


دستگیری یک نظامی سیاهپوست آمریکایی،جاسوسان آمریکایی پس از دستگیری به محل نگهداری منتقل میشوند این تصویر بعنوان نماد ذلت رهبران نظام جهانخوار و جنایتکار آمریکا به همه جهان ارسال شد و ذلت آنان را در برابر چشم همه جهانیان قرار داد و قدرت ایمان و از خود گذشتگی را به همه نشان داد و هیمنه و ابهت پوشالی صا


دستگیری یک نظامی آمریکایی.جاسوسان آمریکایی پس از دستگیری به محل نگهداری منتقل میشوند این تصویر بعنوان نماد ذلت رهبران نظام جهانخوار و جنایتکار آمریکا به همه جهان ارسال شد و ذلت آنان را در برابر چشم همه جهانیان قرار داد و قدرت ایمان و از خود گذشتگی را به همه نشان داد و هیمنه و ابهت پوشالی صاحبان بمب


لحظاتی پس از گشوده شدن در ساختمان مرکزی در لانه جاسوسی و دستگیری جاسوسان با فریاد الله اکبر


جاسوسان آمریکایی موفق شدند دانشجویان پیرو خط امام را به مدت سه ساعت معطل نمایند و اسناد جاسوسی خود را تخریب نمایند. لحظات گشوده شدن درهای ساختمان مرکزی. از این ساختمان مقدرات کشور ما تعیین میشد و رهبران حقیقی کشور ! در حقیقت در این میزیستند.


تصویر کارتر در لحظات اولیه ورود دانشجویان بر روی زمین. دانشجویان ابهت دروغین آمریکا و رهبران آن را برای همیشه فرو ریختند


اتاق اسناد در لانه جاسوسی با در گاو صندوقی آن. اتاقی که تنها چند تن از جاسوسان آمریکایی حق حضور در آن را داشتند


انبار گاز اشک آور و سایر مهمات موجود در لانه جاسوسی


انواع سلاحهای موجود در لانه جاسوسی


جعبه مهمات موجود در لانه جاسوسی آمریکا


جلیقه های ضد گلوله موجود در لانه جاسوسی


ماسک و گلوله و سایر وسائل موجود در لانه جاسوسی ابر قدرتی که از سفارتخانه خود برای دخالت در امور داخلی کشور ما سوء استفاده نموده بود.


- دستگاه کنترل تلفن و شنود مکالمات تهران پایتخبت ایران! این دستگاه میتوانست ده هزار شماره تلفن را در شهر تهران کنترل و شتود کند. ارتباط این دستگاه با امور یک سفارتخانه چه بود!؟! اینجا با مجموعه وسایلی که در آن وجود داشت یک جاسوسخانه تمام عیار بود و جاسوسان بآمریکایی ه خود حق میدادند در تمام امور کشو


- کامپیوترهای موجود در اتاق مخابرات سفارت که محل ارسال اطلاعات و دریافت دستورات بود به این صورت تخریب شده است تا از دسترسی دانشجویان به اطلاعات موجود در حافظه آنها جلو گیری شود. اما عجله موجب شد که نوارهای کاست حاوی اطلاعات در پشت کامپیوترها بیفتد و سپس به دست دانشجویان افتاده و بسیاری از اسرار آنان


- آنتنهای بسیار قوی موجود در لانه جاسوسی، دستگاههای مخابراتی را به وزارتخارجه و سازمان سیای مرکزی متصل مینمود تا اطلاعات گوناگون به راحتی به آنها مخابره و دستورات به راحتی دریافت گردد.


- اسناد درجه یک که نشانگر دخالتهای ابرقدرت جهانخوار آمریکا در کشور ما بود و به صورت میکروفیلم و اسناد کاغذی نگه داری میشد بدینگونه به صورت پودر در آمده است تا به دست دانشجویان نیفتد و افشا نگردد.


- اسناد لانه جاسوسی و اسناد دخالت در امور کشور ما که قبل از ورود دانشجویان به صورت رشته در آمده است تا افشا نگردد امّا نیروی ایمان آن را باز سازی کرد و ابرقدرت مداخله گر آمریکا و عوامل بی وطن و منافق نفوذی آن را رسوا نمود.


- هر روز دانشجویان پیرو خط امام، نماز را به جماعت برگزار میکردند تا ضمن عبادت و خود سازی به جهانیان نشان دهند که خط امام خط مبارزه مظلومین در سایه معنویت با مستکبران و جهانخواران جنایتکار میباشد.


- با تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، حمایتهای مردمی از اقدام آنان اوج گرفت و خیابان مقابل لانه همواره مملو از جمعیتی بود که عاشقانه از اقدام دانشجویان حمایت و از دشمنان ابراز تنفر مینمودند


- با تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، حمایتهای مردمی از اقدام آنان اوج گرفت و خیابان مقابل لانه همواره مملو از جمعیتی بود که عاشقانه از اقدام دانشجویان حمایت و از دشمنان ابراز تنفر مینمودند


- با تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، حمایتهای مردمی از اقدام آنان اوج گرفت و خیابان مقابل لانه همواره مملو از جمعیتی بود که عاشقانه از اقدام دانشجویان حمایت و از دشمنان ابراز تنفر مینمودند


- با تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، حمایتهای مردمی از اقدام آنان اوج گرفت و خیابان مقابل لانه همواره مملو از جمعیتی بود که عاشقانه از اقدام دانشجویان حمایت و از دشمنان ابراز تنفر مینمودند


- کامیونداران تهران با رژه کامیونهای خود از اقدام دانشجویان پیرو خط امام اعلام حمایت و از جنایتکاران آمریکایی که در سال قبل از کشتار مردم ایران توسط شاه حمایت کرده بودند و حال نیز او را در حمایت خود گرفته و به آمریکا برده بودند، ابراز تنفر نمودند


هر روز اقشار گوناگون خود را به لانه جاسوسی میرساندند و حمایت خود را از اقدام دانشجویان برای بازگرداند شاه و محاکمه او اعلام میداشتند. بازدید معلولان از لانه جاسوسی


- مقابل لانه جاسوسی. حمایتهای مردمی آز اقدام دانشجویان پیرو خط امام آنچنان اعجاب انگیز بود که هیچکس آن را پیش بینی نمی نمود. هر روز دهها و گاهی صدها هزار نفر در مقابل لانه جاسوسی دست به تظاهرات میزدند و شعارهای خود را بر ضد آمریکا و دخالتهای این ابرقدرت در کشور و امور انقلاب برای به شکست کشاندن آن،


«کارتر متفکر »از اینگونه اقدامات بود!


تظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشت و آنان ضمن دادن شعار و طرح نظرات خود بر پارچه نوشته ها به هرگونه میتوانستند نسبت به اقدامات رهبران جنایتکار و مداخله گر آمریکا ابراز نظر مینمودند. پیرمردی در حال ابراز تنفر از آمریکا و دخالتهای او در امور کشور ما و پناه دادن به شاه


تظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشت و آنان ضمن دادن شعار و طرح نظرات خود بر پارچه نوشته ها به هرگونه میتوانستند نسبت به اقدامات رهبران جنایتکار و مداخله گر آمریکا ابراز نظر مینمودند. یک زن انقلابی در حال ابراز تنفر نسبت به آمریکا و حمایت او از شاه جنایتکار


تظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشت و آنان ضمن دادن شعار و طرح نظرات خود بر پارچه نوشته ها به هرگونه میتوانستند نسبت به اقدامات رهبران جنایتکار و مداخله گر آمریکا ابراز نظر مینمودند. یک کودک در حال ابراز تنفر از آمریکا و در حال دادن شعار


تظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشت و آنان ضمن دادن شعار و طرح نظرات خود بر پارچه نوشته ها به هرگونه میتوانستند نسبت به اقدامات رهبران جنایتکار و مداخله گر آمریکا ابراز نظر مینمودند. دختران دانش آموز پس از راهپیمایی و تظاهرات مشغول دادن شعار در مقابل لانه جاسوسی


تظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشت و آنان ضمن دادن شعار و طرح نظرات خود بر پارچه نوشته ها به هرگونه میتوانستند نسبت به اقدامات رهبران جنایتکار و مداخله گر آمریکا ابراز نظر مینمودند. دختران دانش آموز پس از راهپیمایی و تظاهرات مشغول دادن شعار در مقابل لانه جاسوسی


تظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشت و آنان ضمن دادن شعار و طرح نظرات خود بر پارچه نوشته ها به هرگونه میتوانستند نسبت به اقدامات رهبران جنایتکار و مداخله گر آمریکا ابراز نظر مینمودند. صفوف به هم فشرده اقشار مختلف مردم پس از راهپیمایی و تظاهرات مشغول دادن شعار در مقابل لانه جاسوسی


تظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشت و آنان ضمن دادن شعار و طرح نظرات خود بر پارچه نوشته ها به هرگونه میتوانستند نسبت به اقدامات رهبران جنایتکار و مداخله گر آمریکا ابراز نظر مینمودند. صفوف به هم فشرده اقشار مختلف مردم پس از راهپیمایی و تظاهرات مشغول دادن شعار در مقابل لانه جاسوسی


یکی از گروگانها در یک مصاحبه مطبوعاتی


هدایایی که برای گروگانها فرستاده شده بود به یکی از زنان که جاسوسی او مسجل شده بود، داده شده است.


یکی از دانشجویان خط امام. فروز رجایی فر


به دنبال تبلیغات دروغین رسانه های آمریکایی مبنی بر در خطر بودن سلامت گروگانها و بد بودن شرایط زیستی آنان و بدرفتاری دانشجویان با آنان، سفرای سه کشور سوئیس، الجزایر و سوریه پس از ملاقات با گروگانها در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت و دروغهای رسانه های آمریکایی را بر ملا نمودند.


یکی از سفرای دعوت شده برای بررسی ادعای رسانه های آمریکایی مبنی بر بد رفتاری دانشجویان با گروگانها، در حال گفتگو با یکی از گروگانها


راهپیمایی انبوه مردم در مقابل لانه جاسوسی. این صحنه ها نشانگر خشم مردم ایران از ابر قدرت جنایتکار آمریکا به خاطر جنایات این ابر قدرت و انباشته شدن تنفر در دل مردم به خاطر آنچه در 25 سال پس از کودتای 28 مرداد در کشور ما انجام داده بود، صورت میگرفت.


به دستور امام زنان و سیاهپوستانی که جاسوسی آنان اثبات نشده بود آزاد شدند. یک نفر از گروگانهای سیاهپوست قبل از آزادی در یک مصاحبه مطبوعاتی


به دستور امام زنان و سیاهپوستانی که جاسوسی آنان اثبات نشده بود آزاد شدند. چند تن از گروگانهای سیاهپوست و زن قبل از آزادی در یک مصاحبه مطبوعاتی


به دستور امام زنان و سیاهپوستانی که جاسوسی آنان اثبات نشده بود آزاد شدند. چند تن از گروگانهای زن قبل از آزادی در یک مصاحبه مطبوعاتی


به دستور امام زنان و سیاهپوستانی که جاسوسی آنان اثبات نشده بود آزاد شدند. چند تن از گروگانهای سیاهپوست و زن قبل از آزادی در یک مصاحبه مطبوعاتی


تظاهرات زنان و مردان آمریکایی ساکن در تهران در زمان تسخیر لانه جاسوسی و ابراز حمایت از دانشجویان خط امام و در خواست بازگرداندن شاه از دولت آمریکا برای محاکمه او به ایران


تظاهرات زنان و مردان آمریکایی ساکن در تهران در زمان تسخیر لانه جاسوسی و ابراز حمایت از دانشجویان خط امام و در خواست بازگرداندن شاه از دولت آمریکا برای محاکمه او به ایران


دانشجویان کفن پوشی که از کرج پیاده تا تهران آمده بودند تا از اقدام دانشجویان اعلام حمایت نمایند. آنان به درون لانه جاسوسی آمدند و با دانشجویان پیرو خط امام به گفتگو نشستند.


راهپیمایی و تظاهرات عظیم روز اول محرم سال 1400 هجری قمری که مصادف با اولین روز قرن پانزدهم و مصادف با اولین سالگرد کشتار عزاداران حسینی در شب و روز اول محرم سال 57 بود. و در شب قبل نیز کارتر رئبیس جمهور آمریکا، ملت ایران و امام خمینی را تهدید نموده بود که باید بی قید و شرط گروگانها را آزاد نموده و گ


راهپیمایی مردم و حمایت آنان از اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام برای استرداد شاه و اعتراض به دخالتهای آمریکا در امور کشور ما و اعتراض به برپایی توطئه توسط عوامل داخلی آنان برای سرنگونی و شکست انقلاب، دائما ادامه داشت و مردم کشور با حمایت خود بزرگترین نقش را در تداوم انقلاب دوم داشتند. تعدادی از ن


یکی از گروگانها در حال نرمش روزانه. گروگانها از ساعات معینی برای حضور در فضای باز و نرمش و ورزش برخوردار بودند.


هر روز و هر شب در همین محل و در مقابل چشمان شیشه ای دوربینها و در مقابل چشمان خبرنگاران و در حقیقت در مقابل چشمان جهانیان دانشجویان خط امام نماز جماعت را اقامه مینمودند. تصویری از نماز جماعت دانشجویان خط امام


مراسم جشن شب ژانویه و آغاز سال نو میلادی 1980 با حضور چند کشیش برای خنثی نمودن تبلیغات دروغین آمریکا بر ضد دانشجویان پیرو خط امام و وارد نمودن اتهام بد رفتاری آنان با گروگانها


کشیشان مسیحی در شب ژانویه برای جشنی که در لانه جاسوسی برگزار شده بود، دعوت شدند. مراسم جشن شب ژانویه و آغاز سال نو مسیحی


کشیشان مسیحی در شب ژانویه برای جشنی که در لانه جاسوسی برگزار شده بود، دعوت شدند. مراسم جشن شب ژانویه و آغاز سال نو مسیحی


مراسم جشن شب اول ژانویه و آغاز سال نو مسیحی


روزنامه های کشور اولین خبر و بزرگترین تیترشان پیرامون لانه جاسوسی و اقدام دانشجویان پیرو خط امام بود. در قرن بیستم موضوعی نتوانست اینقدر توجه مردم جهان را به خود جلب نماید. 444 روز هر روز صدها خبرنگار در مقابل لانه جاسوسی مشغول ارسال خبر به دنیا بودند.


به دستور امام زنان و سیاهپوستانی که جاسوسی آنان اثبات نشده بود آزاد شدند. یکی از گروگانهای زن قبل از آزادی در یک مصاحبه مطبوعاتی


یکی از دانشجوین تلاش مینماید در گاوصندوقی اتاق اسناد را بگشاید .


دستگاه کنترل تلفن. با این دستگاه جاسوسان آمریکا میتوانستند ده هزار شماره تلفن در شهر تهران را بدون اینکه صاحبان آن مطلع گردند کنترل و شنود نمایند.


یکی از دستگاههای مخابراتی موجود در اتاق اسناد لانه جاسوسی
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام حمله خود به لانه جاسوسی ابرقدرتی که به خود حق داده بود سالهای طولانی در کشور ما دخالت وبه هر کاری دست بزند و پس از پیروز انقلاب نیز در صدد به شکست کشاندن آن بر آمده بود را آغاز مینمایند و جریانی که 444 روز به درازا کشید و ذلت و خواری ابرقدرتها را نشان داد بدینگونه شروع


جاسوسان آمریکایی پس از دستگیری به محل نگهداری منتقل میشوند این تصویر بعنوان نماد ذلت رهبران نظام جهانخوار و جنایتکار آمریکا به همه جهان ارسال شد و ذلت آنان را در برابر چشم همه جهانیان قرار داد و قدرت ایمان و از خود گذشتگی را به همه نشان داد و هیمنه و ابهت پوشالی صاحبان بمب اتم و صاحبان حق وتو را فرو


اولین لحظات ورود دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به لانه جاسوسی


اولین لحظات ورود دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به لانه جاسوسی


کامپیوترهای موجود در اتاق مخابرات سفارت که محل ارسال اطلاعات و دریافت دستورات بود به این صورت تخریب شده است تا از دسترسی دانشجویان به اطلاعات موجود در حافظه آنها جلو گیری شود. اما عجله موجب شد که نوارهای کاست حاوی اطلاعات در پشت کامپیوترها بیفتد و سپس به دست دانشجویان افتاده و بسیاری از اسرار آنان


جاسوسان آمریکایی پس از دستگیری به محل نگهداری منتقل میشوند این تصویر بعنوان نماد ذلت رهبران نظام جهانخوار و جنایتکار آمریکا به همه جهان ارسال شد و ذلت آنان را در برابر چشم همه جهانیان قرار داد و قدرت ایمان و از خود گذشتگی را به همه نشان داد و هیمنه و ابهت پوشالی صاحبان بمب اتم و صاحبان حق وتو را فرو

تعداد مشاهده: 539

نظر شما

 
نام:
نظر:

تقویم تاریخ

کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.