آزاد مرد / شهيد طيب حاج رضايي

تعداد صفحات320
قيمت14500 ريال
سال انتشار1378

آزادمرد شهيد طيب حاج رضايي
نام كتاب: آزاد مرد (شهيد طيب حاج رضائي به روايت اسناد)
نضج و قوام و پايه گيري نهضت اسلامي مردم مسلمان ايران به رهبري امام راحل «ره» با همكاري و همياري قشرهاي مختلف جامعه صورت پذيرفته و هيچ صنف و دستة خاصي نميتواند اين افتخار بزرگ را صرفاً به خود منحصر كند. براي اثبات اين سخن حضور امثال شهيد طيب حاج رضائي به عنوان فردي عامي و در سطحي دون پايه از نظر اجتماعي است. نقش او را در فراز و فرودهاي سياسي و اجتماعي كشور (بويژه كودتاي 28 مرداد سال 32 و قيام 15 خرداد 1342) كسي نميتواند منكر شود. طيب كه به خاطر سوابق ناپسند، چندان در منظر مردم قدر و منزلتي نداشت به ناگاه به خاطر يك تحول روحي و تبعيت محض از بزرگ مرجع عالم شيعه در آن روزگار يعني پس از رحلت آيت الله العظمي بروجردي «ره» و به زعامت برگزيده شدن حضرت امام «ره» در زمرة احرار جاي گرفت... كتاب حاضر كه به همت والاي برادران مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات و از ميان اسناد پروندة انفرادي شهيد طيب حاج رضائي و حاج اسماعيل رضائي و 15 خرداد جمع آوري، تدوين و گوياسازي شده است. شامل دوازده صفحه مقدمه و 314 صفحه متن، فهرست اعلام و عكس ميباشد. در اسناد اين كتاب به خوبي پيداست كه طيب بر خلاف ظاهرش نسبت به علما و روحانيون ارادت خاص داشته و شايد از همين روي است كه برخي شركت او در كودتاي 28 مرداد را به اشاره مرحوم آيت الله كاشاني ميدانند. زيرا او تقريباً تا پايان عمر مرحوم با آيت الله كاشاني ملاقات ميكرده و ارتباطش را قطع نكرده بود و به عنوان نمونه: «طيب حاج رضائي چهار صندوق ميوه به منزل آيت الله كاشاني برد» 7/1/1336
و يا «چندي است كه طيب حاج رضائي تغيير لحن داده و با طرفداران آيت الله كاشاني طرح دوستي ريخته كما اين كه در ايام سوگواري ماه محرم باقر نهاوندي اغلب در تكيه طيب حاضر ميشد... چون طيب حاج رضائي اخيراً عازم عتبات است، ممكن است از طرف آيت الله كاشاني براي علماي مخالف دولت حامل پيامي باشد.» (مقدمه، ص 6 ـ 7)
در جائي ديگر از مقدمه، در خصوص «نقش مرحوم طيب در جريان 15 خرداد» آمده است: «مرحوم طيب حاج رضائي به عنوان يكي از محركين تحت تعقيب قرار گرفت بطوري كه فرمانداري نظامي تهران... طي گزارش ويژهاي به شاه اعلام كرد: شخص طيب حاج رضائي مسوول اصلي اين اقدامات است.»
و سرانجام در همان مقدمه بازتاب اعدام مرحوم طيب در جامعه نيز به نقل از اسناد ساواك چنين بيان شده است: «اعدام طيب حاج رضايي با رپرتاژي كه جرايد كيهان و اطلاعات با آب و تاب و عكسهاي ناراحت كننده منتشر كرده بودند، بين مردم سوء اثر داشته است... روحانيون تندرو و متعصبين مذهبي و بازاريها اظهار ميدارند هدف اصلي شاه از بين بردن مذهب بوده و كشتن (طيب حاج رضائي) و (حاج اسماعيل رضائي) هم كه براي يك امر مذهبي قيام كرده بودند، به اين منظور بوده كه اشخاص ديگري جرأت دفاع از مذهب را نداشته باشند.» بطور قطع هيچ پژوهندة تاريخي نميتوانند از بهره گيري از اين كتاب خود را بينياز سازد و مستغني بداند تفحص و «در نگريستن» اين قبيل كتب اسنادي بايسته و ضرور مينمايد.


نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 


چاپ   ارسال براي دوست
 
یکشنبه 8 آذر 1394
29 نوامبر 2015
 
 
كليد واژه :


 
 
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.